Stanu se dobrovolníkem

Chci pomáhat s projekty

Rádi byste se podíleli na chodu organizace?

Hledáme pomocníky jak na nenáročné aktivity jako je propagace, roznášení letáčků po neurologických ambulancích a další, až po tvůrčí či odbornou práci jako je vymýšlení kampaní, navazování spolupráce s odborníky či tvorba webových článků a reportáží a mnoho dalšího.


Chci se stát dobrovolníkem

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Ke Zvonici 7, Praha 12 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, adresy a e-mailu, a to pro účely vytvoření a udržování databáze dobrovolníků Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.