Pacientská konference o migréně

Praktické informace

Termín konání: 25. listopadu 2021, 16:00 - 20:00 (zúčastnit se lze i jen části programu). 

Místo konání: Pacientský hub, U Vršovického nádraží 30, Praha 10-Vršovice. Pokud by se akce kvůli koronavirovým opatřením konala online, zde najdete technickou podporu.

Účastnický poplatek: Minimální poplatek je stanoven na 100 Kč/osoba. Reálné náklady na akci a osobu jsou však vyšší a jsou hrazeny z grantu a sponzorských příspěvků. Zvažte tedy navýšení vstupného na podporu dalších aktivit Migréna-help, a to na základě vašich finančních možností. 

Registrace: Prostřednictvím formuláře dole na této stránce. Registrace je platná až po uhrazení poplatku na účet 2401782540/2010, variabilní symbol: 112021. Zaplatit lze i prostřednictvím widgetu Darujme.cz.

Tip: V rámci akce bude možné zakoupit textilní výrobky od Walmad a podzimní květinové dekorace od Floratorium na podporu další činnosti Migréna-help.

Vřele vás - všechny osoby s migrénou, jejich blízké, ale i všechny ostatní, koho problematika migrény zajímá - zveme na II. ročník pacientské konference o tomto onemocnění.

Konference nabídne v první řadě sérii přednášek pestré škály odborníků, mezi nimiž nebude chybět MUDr. Eva Medová, odborná garantka Migréna-help. V rámci doprovodného programu se můžete těšit například na psychosomatickou poradnu nebo fyzioterapeutický workshop. Chybět nebude ani pacientský příběh některé známé osobnosti.

Konference vám, osobám s migrénou, přinese nové informace a dovednosti potřebné k vyrovnávání se s tímto onemocněním, umožní vám setkat se online s odborníky, navázat nové vztahy a stát se součástí iniciativy Migréna-help!

Moc se na vás těšíme!

Program konference

Na programu pracujeme a zveřejníme jej koncem léta 2021.

Julie Rúžičková - fyzioterapeutický workshop
Julie Rúžičková - fyzioterapeutický workshop

Předběžný program:

17:00 - 20:00 Individuální psychosomatické konzultace - Kateřina Erlebachová

Pojďte si vyzkoušet, jak taková psychosomatická konzultace probíhá. Zažijete, jak na migrénu nahlížet z různých úhlů pohledů a jak prohloubit kontakt se sebou samým. Nejedná se o plnohodnotnou konzultaci, ale o nastínění alternativ, doporučení či nasměrování k další práci. Délka jedné konzultace: 20 minut


Chci se zaregistrovat

Registrace je platná až po uhrazení účastnického poplatku (více v sekci Praktické informace).

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, e-mailu, a telefonního čísla, a to pro účely vytvoření a udržování databáze účastníků pacientské konference o migréně Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Akci podpořili: