Úhrada biologické léčby migrény

12.01.2020

Rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv z ledna 2020: U léčivého přípravku na prevenci migrény Aimovig 70 mg a 140 mg je schválena úhrada z veřejného zdravotního pojištění. Více informací bude k dispozici 1. února na těchto webových stránkách nebo zde.

Více informací o tzv. biologické léčbě migrény:

Biologická léčba představuje nejnovější možnost léčby pro osoby s migrénou Jde o první léčbu, která byla vyvinuta cíleně na prevenci migrény. Její výhodou je cílený účinek zaměřený na daný receptor v mozku, což zajišťuje menší výskyt nežádoucích účinků a větší účinnost oproti běžné léčbě.

Žádná preventivní léčba, tedy ani tyto tzv. monoklonální protilátky, však nedokáže migrénu vyléčit. Biologická léčba dokáže pouze ovlivnit počet záchvatů a také jejich průběh. Výsledky z klinických studií ukázaly, že se u velkého množství pacientů sníží počet dnů s migrénou o polovinu, a záchvaty, které přetrvají, budou mít lehčí průběh.

Zatím není zcela jasné, jak dlouho by se měla biologická léčba podávat. Předpokládaná doba se pohybuje v rozmezí od šesti měsíců do dvou let. U třetiny pacientů stačí jeden a půl roku užívání a nastoupí dlouhodobý, tedy několikaletý efekt. Existují však i pacienti se střednědobým efektem (v řádu jednoho roku) i efektem krátkodobým (v řádu měsíců). Tyto tzv. monoklonální látky se aplikují injekčně, a to jednou za měsíc.

Kdy máte na tuto léčbu nárok?

Aimovig je určen pro pacienty s diagnózou migréna, kteří trpí více jak čtyřmi migrenózními záchvaty měsíčně, a kteří absolvovali neúspěšnou léčbu alespoň dvěma konvenčními profylaktickými prostředky (selhání či intolerance). Jeden ze zmíněných dvou zástupců konvenčních medikamentů musí být ze skupiny antikonvulziv (valproát, topiramát).

O tom, zda je tato forma léčby pro vás vhodná, je třeba poradit se s vaším lékařem - neurologem.