O projektu

Milion osob v ČR žije s migrénou

Více jak milion obyvatel této země žije s onemocněním zvaným migréna, tedy s chronickými opakujícími se silnými bolestmi hlavy doprovázenými nevolností a dalšími příznaky. Běžnou praxí bývá, že pro pacienty s tak rozšířenou a život omezující nemocí existují vedle medicínské léčby ještě jiné formy pomoci, že se za takové pacienty zasazuje jejich vlastní pacientská organizace. Žádná taková však v České republice dosud neexistovala. 

Jmenuji se Rýza Blažejovská a rozhodla jsem se tuto situaci změnit. Mám vlastní zkušenost s migrénou a také s řízením projektů, proto jsem se rozhodla propojit tyto dva světy, a nastartovat projekt pro podporu osob žijících s migrénou, který postupně vyústí ve vznik pacientské organizace pro tyto osoby.

Rýza Blažejovská
Rýza Blažejovská

Informace o projektu

Projekt Migréna-help byl založen v listopadu 2018. Založila jej Bc. Rýza Blažejovská, DiS., profesí manažerka sociálních organizací řadu let působící v pomáhajících profesích a sama osoba s migrénou.

Cílová skupina:

Projekt, respektive budoucí nezisková tzv. pacientská organizace Migréna-help, je tu pro osoby s migrénou a jejich blízké, obecně však pro společnost jako celek, neboť migréna je natolik rozšířené onemocnění, že se nějakým způsobem dotýká téměř každého člena společnosti. Migréna-help se snaží působit na úrovni celé České republiky a různými prostředky usilovat o zlepšení života osob s tímto onemocněním.

Poslání:

Migréna-help přispívá k vyšší informovanosti, resilienci a autonomii osob s migrénou a usnadňuje porozumění společnosti vůči jejich potřebám. Cílem této podpory je vytvořit podmínky pro kvalitní a plnohodnotný život těchto osob a zasadit se tak o zvýšení kvality jejich života.

Formy pomoci:

Poslání Migréna-help je postupně naplňováno především šířením osvěty, spoluprací s tuzemskými i zahraničními odborníky a institucemi, prováděním průzkumů, vytvářením svépomocných skupin a dalšími aktivitami, jejichž spektrum se neustále rozšiřuje.

Základní hodnoty:

Základním kritériem projektu Migréna-help jsou vědecky podložená fakta světově uznávaných odborníků na poli migrény jako například Světové federace pro neurologii. Projekt se tedy soustředí na šíření poznatků a názorů vycházejících ze seriózního vědeckého bádání. 

Projekt i budoucí pacientská organizace mají neziskový ráz, spadají do kategorie nestátních neziskových organizací, nemají tedy komerční charakter, přesto a/nebo právě proto se neobejdou bez podpory svých členů. Více zde.

Co je migréna

Česká společnost pro bolest hlavy (Czech Headache Society) uvádí, že migréna je chronické onemocnění charakterizované opakovanými záchvaty bolesti hlavy s typickými doprovodnými příznaky: nevolnost, zvracení, světloplachost, větší citlivost na zvuky, zápachy apod. Vyskytuje se častěji u žen (kolem 15 %), než u mužů (asi 7 %) a postihuje prakticky všechny věkové skupiny. V dětství je častější u chlapců a kolem puberty se poměr obrací ve prospěch dívek. Největší počet osob s migrénou vidíme mezi 30. - 40. rokem života. 

Více informací o migréně zde.

Dokumenty