O projektu

Milion osob v ČR žije s migrénou

Více jak milion obyvatel této země žije s onemocněním zvaným migréna, tedy s chronickými opakujícími se silnými bolestmi hlavy doprovázenými nevolností a dalšími příznaky. Běžnou praxí bývá, že pro pacienty s tak rozšířenou a život omezující nemocí existují vedle medicínské léčby ještě jiné formy pomoci, že se za takové pacienty zasazuje jejich vlastní pacientská organizace. Žádná taková však v České republice neexistuje. 

Poslání projektu

Jmenuji se Rýza Blažejovská a rozhodla jsem se tuto situaci změnit. Mám vlastní zkušenost s migrénou a také s řízením projektů, proto jsem se rozhodla propojit tyto dva světy, a nastartovat projekt pro podporu osob žijících s migrénou, který postupně vyústí ve vznik pacientské organizace pro tyto osoby.

Posláním projektu Migréna-help je zlepšit život lidem, kteří trpí tímto onemocněním. Tohoto poslání bude postupně dosahováno šířením osvěty, poskytováním poradenství, hájením oprávněných zájmů osob s migrénou, vytvářením svépomocných skupin, pořádáním besed, prováděním výzkumů, spoluprací s odborníky a dalšími aktivitami. Konkrétní programy a spolek jako takový, stejně jako logo a další prvky, stále vznikají. 

Projekt i budoucí pacientská organizace mají neziskový ráz, spadají do kategorie nestátních neziskových organizací, nemají tedy komerční charakter. Přesto se neobejdou bez podpory svých členů. Více zde.

Co je migréna

Česká společnost pro bolest hlavy (Czech Headache Society) uvádí, že migréna je chronické onemocnění charakterizované opakovanými záchvaty bolesti hlavy s typickými doprovodnými příznaky: nevolnost, zvracení, světloplachost, větší citlivost na zvuky, zápachy apod. Vyskytuje se častěji u žen (kolem 15 %), než u mužů (asi 7 %) a postihuje prakticky všechny věkové skupiny. V dětství je častější u chlapců a kolem puberty se poměr obrací ve prospěch dívek. Největší počet osob s migrénou vidíme mezi 30. - 40. rokem života. 

Více informací o migréně zde.

Dokumenty