Online setkání skupiny

Připadáte si na své onemocnění sami? Nemáte se komu svěřit? Nebo byste si chtěli rozšířit paletu dovedností, jak se svou migrénou zacházet? Tak se zúčastněte online setkání s lidmi s migrénou. Na setkáních není nutná pravidelná účast.

Kdy: 9. prosince 2021 od 18:00 do 20:00. Na úvod setkání vždy prezentujeme zásady setkání. Kdo je již slyšel, nechť se, prosím, připojí až v 18:10.

Kde: Odkaz na schůzku zde.

Registrace: Formulář níže nebo na migrena.help.zs@gmail.com    

Program: Sdílení, předávání zkušeností, vzájemná podpora, společná relaxace/cvičení. Každé setkání se nese v duchu konkrétního tématu (například "Jak zvládat migrénu o Vánocích?", "Co mi pomáhá při migrenózním záchvatu?", "Moje potravinové spouštěče" a podobně). Témata vznikají v dialogu účastníků.

Koordinátorka: Rýza Blažejovská  

Účastnický poplatek: Poplatek v dobrovolné výši dle vašich finančních možností zasílejte na náš transparentní účet 2401782540/2010, variabilní symbol: 1122021 nebo pomocí widgetu Darujme.cz (minimální částka činí 50 Kč).  

O čem setkání jsou: Podpůrné skupiny jsou založené na vzájemné pomoci a podpoře svých členů - člověk pomoc přijímá a současně poskytuje. Maximální počet účastníků je 10 osob.

Doporučení: Přihlaste se s dostatečným předstihem, abyste měli dost času řešit technické potíže (ujistěte se, zda máte funkční mikrofon/kameru). Přesně v 18 hodin začínáme. 


Technická pravidla setkání:

  • Z důvodu bezpečnosti musí mít všichni zapnuté video (účastník bez zapnutého videa bude bohužel muset setkání opustit).
  • Z důvodu dobré slyšitelnosti potom vypnutý zvuk, pokud právě nehovoří.
  • Pokud si bude chtít účastník vzít slovo, dá vizuální znamení a zvuk si zapne.
  • Na znamení souhlasu účastníci ukazují zdvižený palec a nesouhlasu palec dolů.
  • Pokud mají účastníci jakoukoliv - například technickou - poznámku či jakýkoliv dotaz, je k dispozici chat.
  • Program Google Meet umožňuje dlaždicové zobrazení, takže můžete na jedné obrazovce vidět všechny účastníky najednou (dole jsou tři tečky, "Změnit rozvržení", "Dlaždice", "Mozaika" - zvětšit velikost okna kurzorem).

Etická pravidla setkání:

> Tato skupina slouží ke vzájemné výměně zkušeností, k poskytování vzájemné pomoci, ale i k podpoře angažovanosti a dobrovolnictví v iniciativě Migréna-help.

> Migréna-help vyzývá členy této skupiny, aby zde zveřejňované informace jednotlivých jejích členů podrobovali kritickému pohledu, a aby diskutovali se svým ošetřujícím lékařem kteroukoliv ze zde uváděných metod či přístupů, které by se rozhodli využít pro svou léčbu.

> Migréna-help podporuje pozitivní, podpůrnou a tzv. nenásilnou komunikaci, založenou na vzájemném respektu a toleranci. Odlišné názory vnímá jako příležitost k dialogu. Také podporuje zásady empatické komunikace, při níž lidé navzájem vyjadřují porozumění tomu, co druzí prožívají.

> Migréna-help v neposlední řadě vyzývá členy této skupiny, aby chránili právo ostatních členů na soukromí a důvěrnost jejich sdělení, tedy aby dodržovali zásady mlčenlivosti o věcech, které by mohly poškodit zájmy a důstojnost ostatních.

Přejeme vám všem, aby vám tato skupina přinášela užitek - tedy především pocit, že jste s někým na jedné lodi, a že máte možnost něco udělat pro zlepšení života osob s migrénou!


Registrovat se na setkání

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení a e-mailu, a to pro účely vytvoření a udržování databáze členů svépomocných skupin Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Setkávání svépomocných skupina je od srpna 2021 podporováno společností Novartis. Děkujeme.