Je pro vás život s migrénou vysilující nebo se potýkáte s jinými potížemi? 

Psychoterapie a nácvik relaxačních technik

Migréna-help ve spolupráci s Centrem bolesti hlavy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a klinickými psycholožkami PhDr. Alenou Javůrkovou, PhD. a PhDr. Jaroslavou Raudenskou, PhD. z Oddělení klinické psychologie tamtéž nabízí svým členům možnost využít psychoterapeutické péče a nácviku relaxačních technik.  

K čemu je dobrá psychoterapeutická péče v léčbě migrény?

Psychoterapie je obvyklou součástí léčby chronické nemoci, tedy i migrény. Návštěva psychologa vám tedy může přinést velký prospěch. Z výzkumů vyplývá, že 45 % všech pacientů, kteří využívají relaxačních technik nebo tzv. kognitivně-behaviorální terapii, zažívá méně migrenózních záchvatů (American Migraine Foundation).

Psychoterapie může pomoci:

  • Pokud jsou u vás migrenózní záchvaty často spouštěny stresem. Pokud jste často ve stresu, je pravděpodobné, že bolesti hlavy budou mít větší dopad na váš život. Cílem přitom není se stresu zcela vyhnout - to ani není možné, ale naučit se lépe se s ním vypořádat.
  • Pokud často cítíte smutek, strach nebo úzkost. Je-li to tak, pravděpodobnost vzniku záchvatu je u vás vyšší. Nebojte se však, nejste v tom sami. Výzkumy ukazují, že u lidí s migrénou je pravděpodobnost výskytu deprese a úzkosti dvakrát až čtyřikrát vyšší. 
  • Pokud se potýkáte například s potížemi se spánkem, s potížemi v rodině, v zaměstnání či jinde. Všechny tyto problémy ve vašem životě mohou ovlivňovat závažnost vaší migrény.
Psycholožka Alena Javůrková
Psycholožka Alena Javůrková
Psycholožka Jaroslava Raudenská
Psycholožka Jaroslava Raudenská

Jak psychoterapie a relaxační techniky pomáhají?

Psychoterapie působí na duševní život, ale také na chování člověka, jeho meziosobní vztahy i tělesné procesy, a to tím, že navozuje žádoucí změny, a tak podporuje úzdravu a znesnadňuje vznik a rozvoj určité poruchy zdraví - tedy například migrény. Relaxační metody zase slouží k uvolnění, odpoutání se a intenzivnímu odpočinku. Nejčastěji jde o tzv. autogenní trénink, meditaci nebo imaginaci.

Praktické informace

Délka a počet sezení: První 3-4 setkání probíhají formou nácviku relaxačních technik metodou tzv. bineurální stimulace. Dle vašich individuálních potřeb lze poté absolvovat klasickou verbální psychoterapii v trvání 45 minut. Počet sezení se potom odvíjí od vaší domluvy s klinickým psychologem.

Místo konání: Pavilon F (neurologie) a I (psychologie), Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10

Terapeut: Klinické psycholožky a kognitivně-behaviorální psychoterapeutky PhDr. Alena Javůrková, PhD. a PhDr. Jaroslava Raudenská, PhD., které mají zkušenost s pacienty s chronickou bolestí.

Cena: Registrovaným členům Migréna-help je služba poskytována v rámci veřejného zdravotního pojištění. Podmínkou je také absolvování vstupního neurologického a klinicko-psychologického vyšetření.

Postup: Prvním krokem je přihlášení se prostřednictvím formuláře níže. Následuje neurologické vyšetření s cílem potvrdit diagnózu migréna a krátké klinickopsychologické vyšetření. Nato následuje samotná konzultace s psycholožkou. Další postup závisí na individuálních potřebách pacienta.

Členství: Registrační formulář a více informací o členství najdete zde. Členský poplatek je dobrovolný.

Kapacita je omezena. 

Co je bineurální stimulace?

Jde o speciálně sestavené zvukové soubory využívající nejnovějších poznatků o ovlivňování mozkových vln tzv. binaurálními beaty. Jde o zvukové signály s rozdílnou frekvencí, které jsou přiváděny odděleně do pravého a levého ucha. Tím, že mozek zpracovává prostorový zvuk, je velmi citlivý na frekvenční odchylky vnímaného zvuku. Vedlejším produktem tohoto procesu je změna frekvence mozkových vln. Pomocí binaurálních beatů lze mozek uvést do relaxovaného stavu, aniž by musel člověk podstupovat mnohdy dlouhý proces učení, jak se do tohoto stavu dostat.

Mám zájem o psychoterapii

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, e-mailu, a telefonního čísla, a to pro účely vytvoření a udržování databáze zájemců o psychoterapeutickou péči zprostředkovanou Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.