Skupina se aktuálně setkává online.

Svépomocná skupina - Praha

Přijďte si popovídat o svých zkušenostech s migrénou. Máme si vzájemně co předat. Skupina se schází každý měsícc.

Kdy: 14. listopadu 2020 od 14:30 do 16:30 (registrace do 12. listopadu)

Kde: Bude upřesněno, Praha

Program: Bude upřesněno

Koordinátorky: Rýza Blažejovská 

Účastnický poplatek: Poplatek v dobrovolné výši dle vašich finančních možností zasílejte na náš transparentní účet 2401782540/2010, variabilní symbol: 1122020 (minimální částka činí 50 Kč).

Registrace: Zde nebo na: migrena.help.zs@gmail.com   

POZOR: V případě, že nebudete moci na akci dorazit, zašlete zprávu na telefonní číslo +420 777 776 056. Děkujeme, že nás nenecháte na vás zbytečně čekat!  

K čemu jsou svépomocné skupiny dobré?

Podpůrné skupiny jsou založené na vzájemné pomoci a podpoře svých členů - člověk pomoc přijímá a současně poskytuje. Lidé jsou zde spojeni zkušeností s určitým problémem. Kromě toho mohou takové skupiny organizovat různé akce spojené s daným tématem a pomoci tak při zvyšování povědomí ve společnosti.

Etická pravidla setkání:

  • > Skupina slouží ke vzájemné výměně zkušeností, k poskytování vzájemné pomoci, ale i k podpoře angažovanosti a dobrovolnictví v iniciativě Migréna-help.

    > Migréna-help vyzývá členy skupiny, aby informace získané od jednotlivých jejích členů podrobovali kritickému pohledu, a aby diskutovali se svým ošetřujícím lékařem kteroukoliv ze metod či přístupů, které by se rozhodli využít pro svou léčbu.

    > Migréna-help podporuje pozitivní, podpůrnou a tzv. nenásilnou komunikaci, založenou na vzájemném respektu a toleranci. Odlišné názory vnímá jako příležitost k dialogu. Také podporuje zásady empatické komunikace, při níž lidé navzájem vyjadřují porozumění tomu, co druzí prožívají.

    > Migréna-help v neposlední řadě vyzývá členy skupiny, aby chránili právo ostatních na soukromí a důvěrnost jejich sdělení, tedy aby dodržovali zásady mlčenlivosti o věcech, které by mohly poškodit jejich zájmy a důstojnost.

Přejeme vám všem, aby vám tato skupina především přinášela užitek - tedy pocit, že jste s někým na jedné lodi, a že máte možnost něco udělat pro zlepšení života osob s migrénou!