Svépomocná skupina - Praha

Přijďte si popovídat o svých zkušenostech s migrénou. Máme si vzájemně co předat. Skupina se schází každý měsíc a v červenci proběhne setkání formou pkniku!

Kdy: 4. srpna 2020 od 17:00 do 19:30 (registrace do 2. srpna)

Kde: Park Stromovka, sraz u planetária Královská obora 233, Praha 7

Program: Akce začne procházkou parkem Stromovka a poté propukne piknik! V průběhu setkání budeme sdílet své zkušenosti a také si společně zacvičíme.

Koordinátorka: Rýza Blažejovská

S sebou: Malé občerstvení pro všechny, podložku na sezení (třeba věší šátek) a pohodlné oblečení, pokud se přidáte ke cvičení (není povinné).

Registrace: Zde nebo na: migrena.help.zs@gmail.com 

POZOR: V případě, že nebudete moci na akci dorazit, zašlete zprávu na telefonní číslo +420 777 776 056.

Děkujeme, že nás nenecháte na vás zbytečně čekat! 

K čemu jsou svépomocné skupiny dobré?

Podpůrné skupiny jsou založené na vzájemné pomoci a podpoře svých členů - člověk pomoc přijímá a současně poskytuje. Lidé jsou zde spojeni zkušeností s určitým problémem. Kromě toho mohou takové skupiny organizovat různé akce spojené s daným tématem a pomoci tak při zvyšování povědomí ve společnosti.

Etická pravidla setkání:

  • > Skupina slouží ke vzájemné výměně zkušeností, k poskytování vzájemné pomoci, ale i k podpoře angažovanosti a dobrovolnictví v iniciativě Migréna-help.

    > Migréna-help vyzývá členy skupiny, aby informace získané od jednotlivých jejích členů podrobovali kritickému pohledu, a aby diskutovali se svým ošetřujícím lékařem kteroukoliv ze metod či přístupů, které by se rozhodli využít pro svou léčbu.

    > Migréna-help podporuje pozitivní, podpůrnou a tzv. nenásilnou komunikaci, založenou na vzájemném respektu a toleranci. Odlišné názory vnímá jako příležitost k dialogu. Také podporuje zásady empatické komunikace, při níž lidé navzájem vyjadřují porozumění tomu, co druzí prožívají.

    > Migréna-help v neposlední řadě vyzývá členy skupiny, aby chránili právo ostatních na soukromí a důvěrnost jejich sdělení, tedy aby dodržovali zásady mlčenlivosti o věcech, které by mohly poškodit jejich zájmy a důstojnost.

Přejeme vám všem, aby vám tato skupina především přinášela užitek - tedy pocit, že jste s někým na jedné lodi, a že máte možnost něco udělat pro zlepšení života osob s migrénou!