Hledáte podporu a společenství, cítíte se na své potíže s migrénou sami a potřebovali byste se někomu svěřit? 

Svépomocné skupiny

K čemu může být svépomocná skupina dobrá?

Lidé s migrénou se v rámci svépomocných skupin potkávají a sdílejí své zkušenosti. Na rozdíl od lékařské péče nebo psychoterapeutické pomoci je tato forma podpory specifická tím, že ten, kdo pomáhá, není terapeut nebo pracovník, ale sami členové - a to jen za přítomnosti koordinátora skupiny. 

Skupina má kolem pěti až deseti členů, kteří se scházejí jednou za měsíc za účelem výměny informací, podpory a konzultace svých problémů. Tyto skupiny jsou současně otevřeny i rodinným příslušníkům, přátelům a dalším osobám, jichž se tento problém dotýká.

Svépomocné skupiny představují účinnou pomoc a dostupnou možnost (i finanční), jak se zbavit bezmoci, jak se adaptovat na změnu podmínek a změnit svou (zdánlivě) bezvýchodnou situaci. Jsou založené na vzájemné pomoci a podpoře svých členů - člověk pomoc přijímá a současně poskytuje

Členové svépomocných skupin se mohou např. vzájemně podělit o pocity související s vyčerpávajícím životem s migrénou, mohou se vypovídat ze své bolesti, mohou na čas uniknout ze svého trápení a přesměrovat svou pozornost. 

Zjištění, že člověk není ve své situaci sám, přináší úlevu i naději. Účastník získává v otevřené skupině (tzn. že do ní může kdykoliv vstoupit a kdykoliv z ní vystoupit) pochopení a zpětnou vazbu k situaci, kterou znají ze svého života i ostatní. Může tak proběhnout nejen aktivní sdílení, ale také nabízení strategie řešení, vlastních osvědčených návrhů či učení ze zkušeností druhých.

Praktické informace:

Členství: Členství ve skupině je dobrovolné, poplatek za účast symbolický (min. 50 Kč/setkání). Na setkání není nutné docházet pravidelně.

Veškeré informace o termínech a místech konání najdete v jednotlivých sekcích "Online setkání", "Praha", "Hradec Králové" a "Jižní Morava".

ZÁŽITKY Z MÉHO PRVNÍHO ONLINE SETKÁNÍ SE SVÉPOMOCNOU SKUPINOU

Migrénou trpím již dvacet let a záchvaty mám poslední dobou velice často. Hledal jsem informace o biologické léčbě a na FB jsem narazil na profil Migréna-help. Přidal jsem se i do online svépomocné skupiny a v červnu se zúčastnil svého prvního online setkání, které mi dalo opravdu hodně. Po celou dobu jsem cítil velkou podporu a bezpečí a za to moc děkuji!

Koordinátorka Rýza zkušeně vedla diskuzi, kde se mohl každý otevřeně vypovídat. Ve skupince jsem byl jediný muž a skrze příběhy ostatních účastnic jsem nahlédl na migrénu i z ženské perspektivy. Účastnice vyprávěly, jak jim migréna komplikuje péči o děti a o rodinu (což je i bez migrény pořádný zápřah). Obdivuji. jak statečně to zvládají. Na závěr proběhla společná relaxace. 

Na červenec jsme si se skupinou naplánovali sraz v parku, který budeme také vysílat online, pro ty, kteří nemohou přijít osobně. Jsem moc rád, že jsem našel komunitu, kde lidi rozumí mým problémům. Všem palec nahoru.

Zdraví Michal

Před první svépomocnou skupinou jsem byla nervózní - nevěděla jsem, jak to chodí a co budu říkat. Obavy ale odezněly díky uvolněné atmosféře. Ve skupině dostanete prostor sdílet své zkušenosti s migrénou - současně vás ale nikdo mluvit nenutí, když se na to necítíte. 

Na oplátku se Vám dostane obrovské podpory ostatních. Najednou máte pocit, že na to nejste sami a že Vám ostatní rozumí. 

Empatie je nezbytnou součástí každé svépomocné skupiny, která je často velkou inspirací, a dodá Vám naději, že může být lépe.

Veronika


Chci se přihlásit

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení a e-mailu, a to pro účely vytvoření a udržování databáze členů svépomocných skupin Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.