Hledáte podporu a společenství anebo byste se chtěli ve věci migrény sami angažovat? 

Svépomocné skupiny

ZÁŽITKY Z MÉHO PRVNÍHO ONLINE SETKÁNÍ SE SVÉPOMOCNOU SKUPINOU

Migrénou trpím již dvacet let a záchvaty mám poslední dobou velice často. Hledal jsem informace o biologické léčbě a na FB jsem narazil na profil Migréna-help. Přidal jsem se i do online svépomocné skupiny a v červnu se zúčastnil svého prvního online setkání, které mi dalo opravdu hodně. Po celou dobu jsem cítil velkou podporu a bezpečí a za to moc děkuji!

Koordinátorka Rýza zkušeně vedla diskuzi, kde se mohl každý otevřeně vypovídat. Ve skupince jsem byl jediný muž a skrze příběhy ostatních účastnic jsem nahlédl na migrénu i z ženské perspektivy. Účastnice vyprávěly, jak jim migréna komplikuje péči o děti a o rodinu (což je i bez migrény pořádný zápřah). Obdivuji. jak statečně to zvládají. Na závěr proběhla společná relaxace. 

Na červenec jsme si se skupinou naplánovali sraz v parku, který budeme také vysílat online, pro ty, kteří nemohou přijít osobně. Jsem moc rád, že jsem našel komunitu, kde lidi rozumí mým problémům. Všem palec nahoru.

Zdraví Michal

Před první svépomocnou skupinou jsem byla nervózní - nevěděla jsem, jak to chodí a co budu říkat. Obavy ale odezněly díky uvolněné atmosféře. Ve skupině dostanete prostor sdílet své zkušenosti s migrénou - současně vás ale nikdo mluvit nenutí, když se na to necítíte. 

Na oplátku se Vám dostane obrovské podpory ostatních. Najednou máte pocit, že na to nejste sami a že Vám ostatní rozumí. 

Empatie je nezbytnou součástí každé svépomocné skupiny, která je často velkou inspirací, a dodá Vám naději, že může být lépe.

Veronika


Chci se přihlásit

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení a e-mailu, a to pro účely vytvoření a udržování databáze členů svépomocných skupin Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.