Hledáme možnosti, jak společně dosáhnout zlepšení situace

19.02.2019

20. února 2019 proběhlo první setkání neziskové organizace Kancelář Ombudsmana pro zdraví, z.s., která hájí práva pacientů různých diagnóz, se spolky, jež jsou v praxi označovány termínem pacientské organizace. Všechny takové organizace svorně zápasí o dosažení zlepšení právního postavení své diagnózy. Jenže každý sám.

Migréna-help na setkání spolků s Ombudsmanem pro zdraví

Cílem setkání, které za Ombudsmana pro zdraví iniciovala MgA. Kateřina Havelková, bylo "identifikovat společné zájmy, vymezit ty nejaktuálnější problémy a společně najít možnosti těch nejlepších kroků vedoucích ke zlepšení situace." Kancelář Ombudsmana pro zdraví nabídla nové zázemí, jednotný, formálně správný postup a zkušenosti profesionálů ve zdravotnickém právu a v oblasti navazujících částí sociálního zabezpečení.

Každá organizace představila krátce svou činnosti a poté vyjmenovala nejtíživější problémy, s nimiž se setkávají její pacienti s danou diagnózou. 

Brzy se dozvíte více informací o výstupech tohoto důležitého setkání.


Diskusi vedla MgA Kateřina Havelková, ředitelka Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, a JUDr. Jana Palečková, právní poradkyně.

Společně dosáhnout zlepšení