Kruh sdílení online

Připadáte si na své onemocnění sami? Nemáte se komu svěřit? Nebo byste si chtěli rozšířit paletu dovedností, jak se svou migrénou zacházet? Tak se zúčastněte online kruhu sdílení s lidmi s migrénou. Na setkáních není nutná pravidelná účast.

Kdy: 2. června 2024 od 19:00 do 20:15

Kde: Odkaz na schůzku zde

Téma: Jak poznat blížící se záchvat migrény 

Registrace: Formulář níže nebo na migrena.help.zs@gmail.com    

Koordinátorka: Mgr. Rýza Blažejovská, DiS.

Program

Sdílení, předávání zkušeností, vzájemná podpora, společná relaxace/cvičení. Každé setkání se nese v duchu konkrétního tématu (například "Jak zvládat migrénu o Vánocích?", "Co mi pomáhá při migrenózním záchvatu?", "Moje potravinové spouštěče" a podobně). Témata vznikají v dialogu účastníků. 

Účastnický poplatek

Poplatek v dobrovolné výši dle vašich finančních možností zasílejte na náš transparentní účet 2401782540/2010, variabilní symbol: 1122023 nebo pomocí Darujme.cz (minimální částka činí 50 Kč).

Doporučení

Přihlaste se s dostatečným předstihem, abyste měli dost času řešit technické potíže (ujistěte se, zda máte funkční mikrofon/kameru). Začínáme na čas.


Technická pravidla setkání

 • Z důvodu bezpečnosti by měli všichni zapnuté video (účastník bez zapnutého videa bude bohužel muset setkání opustit).
 • Z důvodu dobré slyšitelnosti potom vypnutý zvuk, pokud právě nehovoří.
 • Pokud si bude chtít účastník vzít slovo, dá vizuální znamení a zvuk si zapne.
 • Na znamení souhlasu účastníci ukazují zdvižený palec a nesouhlasu palec dolů.
 • Pokud mají účastníci jakoukoliv - například technickou - poznámku či jakýkoliv dotaz, je k dispozici chat.
 • Program Google Meet umožňuje dlaždicové zobrazení, takže můžete na jedné obrazovce vidět všechny účastníky najednou (dole jsou tři tečky, "Změnit rozvržení", "Dlaždice", "Mozaika" - zvětšit velikost okna kurzorem).

Etická pravidla setkání 

 • Tato skupina slouží ke vzájemné výměně zkušeností, k poskytování vzájemné pomoci, ale i k podpoře angažovanosti a dobrovolnictví v iniciativě Migréna-help.
 • Migréna-help vyzývá členy této skupiny, aby zde zveřejňované informace jednotlivých jejích členů podrobovali kritickému pohledu, a aby diskutovali se svým ošetřujícím lékařem kteroukoliv ze zde uváděných metod či přístupů, které by se rozhodli využít pro svou léčbu.
 • Migréna-help podporuje pozitivní, podpůrnou a tzv. nenásilnou komunikaci, založenou na vzájemném respektu a toleranci. Odlišné názory vnímá jako příležitost k dialogu. Také podporuje zásady empatické komunikace, při níž lidé navzájem vyjadřují porozumění tomu, co druzí prožívají.
 • Migréna-help v neposlední řadě vyzývá členy této skupiny, aby chránili právo ostatních členů na soukromí a důvěrnost jejich sdělení, tedy aby dodržovali zásady mlčenlivosti o věcech, které by mohly poškodit zájmy a důstojnost ostatních.
 • Přejeme vám všem, aby vám tato skupina přinášela užitek - tedy především pocit, že jste s někým na jedné lodi, a že máte možnost něco udělat pro zlepšení života osob s migrénou!

Registrovat se na setkání

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení a e-mailu, a to pro účely vytvoření a udržování databáze členů svépomocných skupin Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.