Odborná garance

MUDr. Eva Medová
MUDr. Eva Medová

Činnost organizace garantuje od 20. října 2019 neuroložka MUDr. Eva Medová, specialistka na migrénu působící na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

V popředí jejího zájmu je problematika bolestí hlavy. Mnoho let vede superkonsiliární poradnu pro bolesti hlavy, která byla v roce 2019 transformována v Centrum pro léčbu bolestí hlavy. V tomto centru je využíváno i nejmodernější léčby, včetně aplikace biologické injekční léčby, botulotoxinu a včetně implantace stimulátorů v léčbě chronické bolesti hlavy. 

Superkonsiliární = odborné lékařské vyšetření na pracovišti, které je schopno s ohledem na vybavení i na vysokou kvalifikaci, zkušenosti a specializaci pracovníků řešit komplikované a méně běžné stavy a situace.