Zajímá vás, s kým navazujeme spolupráci, a dosahujeme tak společnými silami našeho poslání?

Spolupracujeme

Zajímá vás, kdo se podílí na financování aktivit Migréna-help formou služeb či hmotných darů?

Děkujeme

Dále děkujeme:

  • Natio Media
  • Grafický design Zuzany Trojanové


Migréna-help se v současnosti ani v budoucnosti nezavazuje k doporučování, předepisování, výdeji, zprostředkování, koupi nebo odběru žádných výrobků od daných společností a toto nebylo impulzem k uzavření spolupráce s nimi. Více v Etickém kodexu Migréna-help.