Zajímá vás, s kým navazujeme spolupráci, a dosahujeme tak společnými silami našeho poslání?

Spolupracujeme


Zajímá vás, kdo se podílí na financování aktivit Migréna-help formou grantových či sponzorských příspěvků, služeb nebo hmotných darů?

Děkujeme


Dále děkujeme:


Migréna-help se v současnosti ani v budoucnosti nezavazuje k doporučování, zprostředkování, koupi nebo odběru žádných výrobků od daných společností a toto nebylo impulzem k uzavření spolupráce s nimi.