Dárcovství

Migréna-help je teprve v začátcích, potřebuje tedy vaši pomoc!

Své příspěvky posílejte na transparentní bankovní účet Migréna-help. Nejvíce přitom pomohou příspěvky pravidelné. Znáte to: když sto lidí přispěje každý měsíc sto korun... 

Číslo bankovního účtu: 2401782540/2010

Variabilní symbol: 2020

Důležité: Na emailovou adresu migrena.help.zs@gmail.com, prosím, zašlete krátkou zprávu, ať vám můžeme poděkovat.

Odečtení z daňového základu: Fyzická osoba, která dar poskytne, má možnost odečíst 10 % ze základu daně. 

Potvrzení o daru: Na požádání bude dárci zasláno potvrzení o daru.

Za Migréna-help děkuje

Bc. Rýza Blažejovská, DiS.

Využití vašich darů: pronájem prostor, internetové připojení, telefonické a poštovní služby, tisk materiálů, nákup kancelářských potřeb, cestovní výlohy, symbolický příspěvek za práci a další.

  • Přispět můžete i prostřednictvím služby GIVt:

  • Nebo koupí výrobků od našich sponzorů:

Nově můžete činnost Migréna-help podpořit také koupí výrobků a služeb našich sponzorů. Z každého prodaného výrobku či služby, u nějž uvedete heslo "Migréna-help", poputuje na účet iniciativy domluvená částka. Seznamte se s fotografickým ateliérem Foto Homolka, textilní dílnou Walmad, květinovou farmou Floratorium (V+N) a centrem Hormonální jógy Hany Suberové (Terapie pohybem).