Festival Migréna nás spojuje

Úplně první festival o migréně je na světě! Uslyšíte na něm osobní "migrénový" příběh herce Lukáše Hejlíka, zažijete si fyzioterapeutické workshopy a psychosomatickou poradnu, ale také povídání s odborníky na témata, která jsou pro vás důležitá, ale nebyl na ně čas v ordinaci. Dozvíte se také, jak zatočit s podceňováním migrény, jak komunikovat s lékaři a jak na migrénu v době pandemie.

Festival vám, osobám s migrénou, přinese nové informace a dovednosti potřebné k vyrovnávání se s tímto onemocněním, umožní vám setkat se s odborníky, navázat nové vztahy a stát se součástí komunity Migréna-help!

Moc se na vás těšíme!


Praktické informace

Termín konání: 25. listopadu 2021, 16:00 - 20:00

Místo konání: Online. Zde najdete technickou podporu. Z důvodu současné situace kolem koronaviru se akce přesunula do online prostředí.

Účastnický poplatek: Minimální poplatek je stanoven na 100 Kč/osoba. Reálné náklady na akci a osobu jsou však vyšší a jsou hrazeny z grantu a sponzorských příspěvků. Zvažte tedy, prosím, navýšení vstupného na podporu dalších aktivit Migréna-help, a to na základě vašich finančních možností.  Číslo účtu 2401782540/2010, variabilní symbol: 112021. Zaplatit lze i prostřednictvím widgetu Darujme.cz

Registrace: Prostřednictvím formuláře dole na této stránce. Registrace je platná až po uhrazení registračního poplatku.


Lukáš Hejlík, herec
Lukáš Hejlík, herec

Program

Hlavní program

16:00 - 16:25 Herec Lukáš Hejlík: Můj osobní příběh o životě s migrénou

16:35 - 17:05 Migréna v době pandemie - interaktivní přednáška: MUDr. Tomáš Nežádal (neurolog a předseda Společnosti pro bolest hlavy, INEP)

17:20 - 17:50 Na co není čas v ordinaci - diskuze se specialistkou na migrénu: MUDr. Eva Medová (neuroložka, Centrum pro bolesti hlavy Praha)

18:00 - 18:30 Jak zatočit s podceňováním migrény? Mgr. Tereza Blažejovská (specialistka destigmatizace, Národní ústav duševního zdraví)

18:45 - 19:15 Jak komunikovat se zdravotníky? PhDr. Pavla Banýrová (specialistka na komunikaci ve zdravotnictví)

19:25 - 19:55 V čem pomůže Migréna-help a závěrečná diskuze - Mgr. Rýza Blažejovská, DiS. (předsedkyně Migréna-help)


Doprovodný program

16:50 - 17:35 a 18:15 - 19:00 Fyzioterapeutický workshop: Mgr. Julie Růžičková (fyzioterapeutka a lektorka spinální jógy)

Na workshopu se můžete těšit na:

  • teoretické povídání o migréně z pohledu fyzioterapeuta,
  • praktická cvičení pro uvolnění oblasti šíje a ramen,
  • práci s orofaciální oblastí a fasciálním systémem,
  • relaxační cvičení z jógy.

Délka workshopu a cena: Délka jednoho workshopu je 45 minut. Účast na workshopu je nutné uhradit zvlášť ve výši 50 Kč/osoba.

16:00 - 20:00 Individuální psychosomatické konzultace: Kateřina Erlebachová (psychoterapeutka, body-terapeutka a lektorka). 

V rámci psychosomatické konzultace si vyzkoušíte:

  • jak taková psychosomatická konzultace probíhá,
  • jak na migrénu nahlížet z různých úhlů pohledu,
  • jak prohloubit kontakt se sebou samým. 

Nejedná se o plnohodnotnou konzultaci, ale o nastínění alternativ, doporučení či nasměrování k další práci. 

Délka konzultace a cena: Délka jedné individuální konzultace je 20 minut. Konzultaci je nutné uhradit zvlášť ve výši 150 Kč/osobaZ důvodu nepříznivé sociální situace může být konzultace po předchozí dohodě poskytnuta s 50 % slevou. Platba je určena pouze k uhrazení práce bodyterapeutky.

Na programu stále ještě pracujeme a může se tedy mírně změnit.


Julie Rúžičková - fyzioterapeutický workshop
Julie Rúžičková - fyzioterapeutický workshop

Tip: V rámci akce bude možné zakoupit textilní výrobky od Walmad na podporu další činnosti Migréna-help.


Mrkněte na videopozvánky účinkujících!


Chci se zaregistrovat

Registrace na akci i na doprovodný program je platná až po uhrazení účastnického poplatku (více v sekci Praktické informace). Počet míst na fyzioterapeutický workshop a individuální psychosomatické konzultace je omezen. Konkrétní čas workshopu/konzultace si budete moci vybrat v tabulce, kterou Vám zašleme po registraci.

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, e-mailu, a telefonního čísla, a to pro účely vytvoření a udržování databáze účastníků pacientské konference o migréně Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy, Migréna Kompas, Pacientského hubu a mcePharma: