Potřebujete poradit, co a jak ve vaší situaci po pracovní stránce?

Pracovní poradna

Výrazné omezení nebo úplné zanechání pravidelných pracovních aktivit je jedním z nejčastějších a také nejvíce omezujících faktorů života žen a mužů s diagnózou migrény. 

V čem můžeme poradit?

Kariérové poradenství vás pomocí respektujícího, na klienta zaměřeného přístupu provede tímto nelehkým obdobím, nabídne podporu ve smyslu konkrétního poradenství - jak se s tímto zdravotním omezením orientovat na trhu práce, jak si utřídit priority a limity svých pracovních možností. Nabídne vám cennou podporu ve vyjednávání se zaměstnavatelem, v krátkodobém i střednědobém plánovaní pracovních aktivit. Za pomoci účinných komunikačních metod, technik a pomůcek budete schopni sestavit funkční pracovní plán, který bude odrážet vaše reálné možnosti.

Je vhodným doplněním čerpání podpory sociální poradny, případně dalších podpůrných aktivit Migréna-help.

Praktické informace:

Forma poradenství: 

Celorepubliková - on-line platforma Google Meet, WhatsApp

Pro Prahu a blízké okolí (s dojezdem do Prahy) - osobní setkání na předem domluvené vhodném místě

Rozsah: 5 - 7 poradenských konzultací po cca 60 min. pro jednoho klienta/ku

Termíny: pondělí, úterý, pátek vždy od 17:30, někdy po domluvě i čtvrtek 

Poradenská pracovnice: Mgr. Carmen Váňová - kariérová poradkyně, mentorka, personalistka

Cena: Registrovaným členům Migréna-help je služba poskytována zdarma. Poradna funguje na základě dobrovolné práce, Migréna-help tedy uvítá vaši podporu.

Postup: Prvním krokem je registrace členství. Členský poplatek je dobrovolný. Následuje položení dotazu prostřednictvím formuláře níže. Poradkyně se s vámi spojí v nejbližším možném termínu. 

Jak schůzka konkrétně probíhá?

První schůzka bývá seznamovací, v dalších jde o společnou snahu identifikovat vaše silné a slabé stránky, nastavení reálných cílů, zjištění vaší vnitřní i vnější motivace, případně přichází na řadu domluva o volbě vhodného kurzu, školení či rekvalifikace. V průběhu setkání se společně podíváte na možnost získat zaměstnání odpovídající vašemu naturelu a zdravotnímu režimu.


Potřebuji poradit

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, e-mailu, telefonního čísla a dotazu jako takového, a to pro účely vytvoření a udržování databáze uživatelů poradenství poskytované Migréna-help, Spojené hlavy z.s. a pro účely zodpovězení položeného dotazu. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.