Podělím se o svůj příběh

O čem má příběh být?

Váš příběh by měl zachycovat téma "Moje migréna" nebo "Můj život s člověkem s migrénou", jste-li například rodinný příslušník, avšak to, jak jej konkrétně uchopíte, ponecháme na vaši fantazii. Využít můžete jakýkoliv literární žánr od obyčejného popisu přes povídku až k poezii. Inspiraci najdete například zde. Svůj příběh můžete ale zpracovat také jiným způsobem - například pomocí krátkého videa či prostřednictvím fotografie anebo také výtvarně, případně hudebně! Podívejte se, jak by to mohlo vypadat.

Technické informace

Váš příběh nám pošlete na níže uvedenou emailovou adresu. Pokud jde o text, pošlete jej ve formátu Word, a to spolu s kvalitní fotografií vaší osoby, nebo jakýmkoliv jiným ilustračním obrázkem, pokud si nepřejete zveřejnit vaši podobu. Video či fotografie stačí pořídit na mobilní telefon, a to v případě videa i beze slov; délka videa postačí i pouhou jednu minutu. 

Kontaktní adresa: migrena.help.zs@gmail.com 

Souhlas se zpracováním příběhu

Poté, co příběh odešlete, potvrďte, prosím, Souhlas se zpracováním osobních údajů - tedy především vašeho příběhu a fotografie. Pokud je na fotografii dítě/děti, vyplní jeho/jejich zákonný zástupce ještě druhý formulář.

Děkujeme a těšíme se!


Souhlas se zpracováním osobních údajů

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, e-mailu, příběhu, fotografie, případně videozáznamu, a to pro osvětové účely. Souhlasím s uveřejněním tohoto příběhu na webových a facebookových stránkách Migréna-help a se zveřejněním na osvětových akcích. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zveřejněním fotografií dětí

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci osobních údajů souhlas s tím, aby zveřejnil pořízené fotografie a videozáznamy mého dítěte/dětí, a to za osvětovým účelem, a to prostřednictvím následujících médií: sociálních sítí (Facebook, Instagram apod.) a/nebo webových stránek Migréna-help a/nebo propagačních materiálů Migréna-help (např. leták, zpravodaj). Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto souhlasu zahrnují zejména fotografie dítěte/dětí, případně videozáznam dítěte/dětí. Jsem si vědom, že mohu odmítnout udělení tohoto souhlasu celkově, nebo v případě každého jednotlivého média, a mé případné odmítnutí nebude mít žádný dopad na moji osobu nebo mé dítě/děti. S tímto vědomím uděluji svůj souhlas dobrovolně a vím, že ho také mohu kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla Migréna-help


Příběhy osob s migrénou