Průzkum

Přispějte k tomu, aby vznikající organizace Migréna-help plnila takový účel, který by plnit měla, a tak vám pomáhala skutečně účelně. Data z tohoto šetření budou využita pro strategické plánování, ale také pro šíření informací o migréně v médiích.

Vyplňte dotazník "Nejčastější potíže osob s migrénou", který vám zabere maximálně čtvrt hodiny! 

Vstup do dotazníku