Kruh sdílení v Plzni

Připadáte si na svou migrénu sami? Nemáte se komu svěřit? Nebo byste si chtěli rozšířit paletu dovedností, jak se svou migrénou zacházet? Tak se zúčastněte kruhu sdílení s ostatními lidmi s migrénou. Více o kruzích sdílení najdete zde.

Kdy: 11. července 2024 od 15:30 do 17:00

Kde: sraz před kavárnou Nykty's Café, náměstí Republiky 105/12

Program: Procházka s posezením u kávy, sdílení zkušeností a vzájemná podpora.

Téma: Co je u nás nového

Pacientská koordinátorka: Simona Koubková

Účastnický poplatek: Poplatek v dobrovolné výši dle vašich finančních možností zasílejte na náš transparentní účet 2401782540/2010, variabilní symbol: 1122023 nebo pomocí Darujme.cz (minimální částka činí 50 Kč).

Registrace: koubkova.migrena.help.zs@gmail.com nebo prostřednictvím formuláře níže.

POZOR: V případě, že nebudete moci na akci dorazit, zašlete zprávu na telefonní číslo +420 604 756 209. Děkujeme, že nás nenecháte na vás zbytečně čekat. Telefonní kontakt, prosím, nepoužívejte k jiným účelům. Děkujeme.


Etická pravidla setkání

  • Skupina slouží ke vzájemné výměně zkušeností, k poskytování vzájemné pomoci, ale i k podpoře angažovanosti a dobrovolnictví v iniciativě Migréna-help.
  • Migréna-help vyzývá členy skupiny, aby informace získané od jednotlivých jejích členů podrobovali kritickému pohledu, a aby diskutovali se svým ošetřujícím lékařem kteroukoliv ze metod či přístupů, které by se rozhodli využít pro svou léčbu.
  • Migréna-help podporuje pozitivní, podpůrnou a tzv. nenásilnou komunikaci, založenou na vzájemném respektu a toleranci. Odlišné názory vnímá jako příležitost k dialogu. Také podporuje zásady empatické komunikace, při níž lidé navzájem vyjadřují porozumění tomu, co druzí prožívají.
  • Migréna-help v neposlední řadě vyzývá členy skupiny, aby chránili právo ostatních na soukromí a důvěrnost jejich sdělení, tedy aby dodržovali zásady mlčenlivosti o věcech, které by mohly poškodit jejich zájmy a důstojnost.
  • Přejeme vám všem, aby vám tato skupina především přinášela užitek - tedy pocit, že jste s někým na jedné lodi, a že máte možnost něco udělat pro zlepšení života osob s migrénou!

Přihlásit se na setkání

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, e-mailu a telefonního čísla, a to pro účely vytvoření a udržování databáze členů kruhů sdílení Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.