O organizaci

Milion osob v ČR žije s migrénou

Více jak milion obyvatel této země žije s onemocněním zvaným migréna, tedy s chronickými opakujícími se silnými bolestmi hlavy doprovázenými nevolností a dalšími příznaky. Běžnou praxí bývá, že pro pacienty s tak rozšířenou a život omezující nemocí existují vedle medicínské léčby ještě jiné formy pomoci, že se za takové pacienty zasazuje jejich vlastní pacientská organizace. Žádná taková však v České republice dosud neexistovala.

Jmenuji se Rýza Blažejovská a rozhodla jsem se tuto situaci změnit.  Za čtyři roky, za které organizace úspěšně funguje a pomáhá lidem s migrénou, se vytvořil skvělý tým dobrovolnic a dobrovolníků, a také široká základna podporovatelů, bez nichž by organizace nemohla vzkvétat.

Rýza Blažejovská, zakladatelka a předsedkyně
Rýza Blažejovská, zakladatelka a předsedkyně

Informace o organizaci

Základní informace:

Projekt Migréna-help byl založen v říjnu 2018. Založila jej Mgr. Rýza Blažejovská, DiS., profesí sociální pedagožka a manažerka sociálních organizací řadu let působící v pomáhajících profesích a sama osoba s migrénou. Organizace ve formě zapsaného spolku potom vznikla o rok později - v listopadu roku 2019.

Cílová skupina:

Pacientská organizace Migréna-help je tu pro osoby s migrénou a jejich blízké, obecně však pro společnost jako celek, neboť migréna je natolik rozšířené onemocnění, že se nějakým způsobem dotýká téměř každého člena společnosti. Migréna-help se snaží působit na úrovni celé České republiky a různými prostředky usilovat o zlepšení života osob s tímto onemocněním.

Poslání:

Migréna-help přispívá k vyšší informovanosti, odolnosti a autonomii osob s migrénou a usnadňuje porozumění společnosti vůči jejich potřebám. Cílem této podpory je vytvořit podmínky pro kvalitní a plnohodnotný život těchto osob.

Formy pomoci:

Poslání Migréna-help je postupně naplňováno především šířením osvěty, poskytováním poradenství, zprostředkováním psychoterapie, koordinací kruhů sdílení a dalšími aktivitami, jejichž spektrum se neustále rozšiřuje. Více o formách pomoci zde.

Základní hodnoty:

Organizace se soustředí na šíření poznatků a názorů vycházejících ze seriózního vědeckého bádání. Je programově apolitická a při zajišťování financování postupuje etickým, zodpovědným a transparentním způsobem. Veškeré příjmy využívá k zajištění trvale udržitelného a co nejefektivnějšího prosazování svého poslání. Více v etickém kodexu.

Odborná garance:

Činnost organizace garantuje od 20. října 2019 neuroložka MUDr. Eva Medová, specialistka na migrénu působící ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze a členka České společnosti pro bolest hlavy. Více informací o odborné garantce najdete zde.

Princip neziskovosti:

Činnost Migréna-help je založena na principu neziskovosti; tato organizace spadá do kategorie organizací nestátních a neziskových, nemá tedy komerční charakter. Přesto a/nebo právě proto se neobejde bez podpory svých členů a dalších příznivců. Více o možnosti podpory zde.


Reference


Členství


Zajímá vás, s kým ještě spolupracujeme?