Potřebujete poradit, co a jak ve vaší situaci po sociální stránce?

Sociální poradna

Víme, že migréna zasahuje do všech oblastí každodenního života: nepříznivě ovlivňuje zejména pracovní výkonnost nebo zcela znemožňuje pravidelnou práci, zhoršuje vztahy se zaměstnavatelem, studentům znesnadňuje školní docházku a tak dále.  

V čem můžeme poradit?

Rádi vám poradíme s řešením těchto náročných situací: jak žádat o invalidní důchod, o pomoc v hmotné nouzi, o příspěvky a výhody pro osoby se zdravotním postižením nebo o individuální studijní plán a podobně.

Praktické informace:

Forma poradenství: Prostřednictvím elektronického formuláře a dále e-mailem, případně telefonicky.

Cena: Registrovaným členům Migréna-help je služba poskytována zdarma. Poradna funguje na základě dobrovolné práce, Migréna-help tedy uvítá vaši podporu.

Poradenský pracovník: Mgr. Kateřina Vítová a Mgr. Rýza Blažejovská, DiS.  

Postup: Prvním krokem je registrace členství. Členský poplatek je dobrovolný. Následuje položení dotazu prostřednictvím formuláře níže. Váš dotaz zodpovíme v nejbližším možném termínu. 


Potřebuji poradit

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, e-mailu, telefonního čísla a dotazu jako takového, a to pro účely vytvoření a udržování databáze uživatelů poradenství poskytované Migréna-help, Spojené hlavy z.s. a pro účely zodpovězení položeného dotazu. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.