Členství

Spojte vaše zájmy s našimi - společně se daleko lépe prosazují! Čím více osob se připojí k iniciativě, tím větší dopad i přínos bude mít!

Členem Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se může stát fyzická i právnická osoba, která sympatizuje s jejím posláním a činností. Člen se zaregistruje a případně uhradí dobrovolný členský příspěvek, který je určen pro podporu projektu. Členství člena nezavazuje k žádným povinnostem, je spíše symbolickým přihlášením se k prosazovaným hodnotám (více zde).

Výše členského příspěvku je dobrovolná a může mít podobu i příspěvků drobných, avšak pravidelných (např. ve výši 30 Kč / měsíc). Více o pravidelném dárcovství zde.

Elektronickou přihlášku a údaje k případné platbě najdete níže.

K čemu členství?

  • Společně vytvoříme komunitu, která bude mít sílu prosadit změny.
  • Počet členů bude silným argumentem pro podporu z veřejných zdrojů.
  • Vaše finanční příspěvky přispějí k větší nezávislosti projektu na veřejných zdrojích (ty jsou většinou podmíněné).
  • Čím více finančních příspěvků, tím širší nabídka podpory pro členy Migréna-help!
  • Získáte přístup k zamknutým stránkám webu Migréna-help.

Chci se stát členem

Členský příspěvek uhraďte na náš 

transparentní bankovní účet: 

2800485965/2010

VS: 2019

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Ke Zvonici 7, Praha 12 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, adresy, e-mailu a telefonu, a to pro účely vytvoření a udržování databáze členů Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.