Členství

Spojte vaše zájmy s našimi - společně se daleko lépe prosazují! Čím více osob se připojí k iniciativě, tím větší dopad i přínos bude mít!

Členem-sympatizantem Migréna-help, se může stát fyzická i právnická osoba, která sympatizuje s jejím posláním a činností. Člen se zaregistruje a případně uhradí dobrovolný členský příspěvek, který je určen na podporu projektu. Členství člena nezavazuje k žádným povinnostem, je spíše symbolickým přihlášením se k prosazovaným hodnotám (více k zásadám členství ve Stanovách, článek III. a IV.).

Výše členského příspěvku je dobrovolná a může mít podobu i příspěvků drobných, avšak pravidelných (např. ve výši 50 Kč/měsíc). Více o pravidelném dárcovství zde.

K čemu členství?

  • Společně vytvoříme komunitu, která bude mít sílu prosadit změny.
  • Počet členů bude silným argumentem pro podporu z veřejných zdrojů.
  • Vaše finanční příspěvky přispějí k větší nezávislosti projektu na veřejných zdrojích (ty jsou většinou podmíněné).
  • Čím více finančních příspěvků, tím širší nabídka podpory pro členy Migréna-help!
  • Získáte přístup k zamknutým stránkám webu Migréna-help.
  • Získáte další výhody (jako například možnost využívat psychoterapeutickou péči zprostředkovávanou Migréna-help atp.)

V Migréna-help je již registrováno více jak 300 členů, přidejte se k nim!

Zajímá vás, s čím vším vám může Migréna-help pomoci?