Je pro vás život s migrénou vysilující nebo se potýkáte s jinými potížemi? Už na to nejste sami.

Psychoterapie

K čemu je dobrá psychoterapeutická péče v léčbě migrény?

Psychoterapie je obvyklou součástí léčby chronické nemoci, tedy i migrény. Návštěva psychologa vám tedy může přinést velký prospěch. Z výzkumů vyplývá, že 45 % všech pacientů, kteří využívají relaxačních technik nebo tzv. kognitivně-behaviorální terapii, zažívá méně migrenózních záchvatů (American Migraine Foundation).

Psychoterapie může pomoci:

  • Pokud jsou u vás migrenózní záchvaty často spouštěny stresem. Pokud jste často ve stresu, je pravděpodobné, že bolesti hlavy budou mít větší dopad na váš život. Cílem přitom není se stresu zcela vyhnout - to ani není možné, ale naučit se lépe se s ním vypořádat.
  • Pokud často cítíte smutek, strach nebo úzkost. Je-li to tak, pravděpodobnost vzniku záchvatu je u vás vyšší. Nebojte se však, nejste v tom sami. Výzkumy ukazují, že u lidí s migrénou je pravděpodobnost výskytu deprese a úzkosti dvakrát až čtyřikrát vyšší.
  • Pokud se potýkáte například s potížemi se spánkem, s potížemi v rodině, v zaměstnání či jinde. Všechny tyto problémy ve vašem životě mohou ovlivňovat závažnost vaší migrény.
Obrázek je ilustrační
Obrázek je ilustrační

Jak psychoterapie pomáhá?

Psychoterapie působí na duševní život, ale také na chování člověka, jeho meziosobní vztahy i tělesné procesy, a to tím, že navozuje žádoucí změny, a tak podporuje úzdravu a znesnadňuje vznik a rozvoj určité poruchy zdraví - tedy například migrény. Relaxační metody potom slouží k uvolnění, odpoutání se a intenzivnímu odpočinku. Nejčastěji jde o tzv. autogenní trénink, meditaci nebo imaginaci.