Je pro vás život s migrénou (nebo s osobovou s migrénou) vysilující nebo se potýkáte s jinými potížemi? 

Psychoterapie a nácvik relaxačních technik

Psychoterapie a nácvik relaxačních technik ve FN Vinohrady

Migréna-help ve spolupráci s Centrem bolesti hlavy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a klinickými psycholožkami PhDr. Alenou Javůrkovou, PhD. a PhDr. Jaroslavou Raudenskou, PhD. z Oddělení klinické psychologie tamtéž nabízí svým členům možnost využít psychoterapeutické péče a nácviku relaxačních technik.

Psychoterapie a nácvik relaxačních technik v org. Cerebrum

Novinka: Migréna-help ve spolupráci se sdružením Cerebrum nabízí svým členům možnost využít psychologického poradenství, psychoterapie a nácviku relaxačních technik v sídle sdružení v pražském Karlíně.