Je pro vás život s migrénou vysilující nebo se potýkáte s jinými potížemi? 

Psychoterapie a nácvik relaxačních technik

Migréna-help ve spolupráci s Centrem bolesti hlavy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a klinickými psycholožkami PhDr. Alenou Javůrkovou, PhD. a PhDr. Jaroslavou Raudenskou, PhD. z Oddělení klinické psychologie tamtéž nabízí svým členům možnost využít psychoterapeutické péče a nácviku relaxačních technik.  

K čemu je dobrá psychoterapeutická péče v léčbě migrény?

Psychoterapie je obvyklou součástí léčby chronické nemoci, tedy i migrény. Návštěva psychologa vám tedy může přinést velký prospěch. Z výzkumů vyplývá, že 45 % všech pacientů, kteří využívají relaxačních technik nebo tzv. kognitivně-behaviorální terapii, zažívá méně migrenózních záchvatů (American Migraine Foundation).

Psychoterapie může pomoci:

  • Pokud jsou u vás migrenózní záchvaty často spouštěny stresem. Pokud jste často ve stresu, je pravděpodobné, že bolesti hlavy budou mít větší dopad na váš život. Cílem přitom není se stresu zcela vyhnout - to ani není možné, ale naučit se lépe se s ním vypořádat.
  • Pokud často cítíte smutek, strach nebo úzkost. Je-li to tak, pravděpodobnost vzniku záchvatu je u vás vyšší. Nebojte se však, nejste v tom sami. Výzkumy ukazují, že u lidí s migrénou je pravděpodobnost výskytu deprese a úzkosti dvakrát až čtyřikrát vyšší. 
  • Pokud se potýkáte například s potížemi se spánkem, s potížemi v rodině, v zaměstnání či jinde. Všechny tyto problémy ve vašem životě mohou ovlivňovat závažnost vaší migrény.
Psycholožka Alena Javůrková
Psycholožka Alena Javůrková
Psycholožka Jaroslava Raudenská
Psycholožka Jaroslava Raudenská

Jak psychoterapie a relaxační techniky pomáhají?

Psychoterapie působí na duševní život, ale také na chování člověka, jeho meziosobní vztahy i tělesné procesy, a to tím, že navozuje žádoucí změny, a tak podporuje úzdravu a znesnadňuje vznik a rozvoj určité poruchy zdraví - tedy například migrény. Relaxační metody zase slouží k uvolnění, odpoutání se a intenzivnímu odpočinku. Nejčastěji jde o tzv. autogenní trénink, meditaci nebo imaginaci.

Praktické informace

Délka a počet sezení: 45 minut a dále dle individuálních potřeb klienta (určí klinický psycholog dle individuálních potřeb)

Místo konání: Pavilon F (neurologie) a I (psychologie), Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10

Terapeut: Klinické psycholožky a kognitivně-behaviorální psychoterapeutky PhDr. Alena Javůrková, PhD. a PhDr. Jaroslava Raudenská, PhD., které mají zkušenost s pacienty s chronickou bolestí.

Cena: Registrovaným členům Migréna-help je služba poskytována v rámci veřejného zdravotního pojištění. Podmínkou je také absolvování vstupního neurologického vyšetření.

Postup: Prvním krokem je přihlášení se prostřednictvím formuláře níže. Následuje neurologické vyšetření s cílem potvrdit diagnózu migréna a krátké klinickopsychologické vyšetření. Nato následuje samotná konzultace s psycholožkou. Další postup závisí na individuálních potřebách pacienta.

Členství: Registrační formulář a více informací o členství najdete zde. Členský poplatek je dobrovolný.

Kapacita je omezena. 

Mám zájem o psychoterapii

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Ke Zvonici 7, Praha 12 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, e-mailu, a telefonního čísla, a to pro účely vytvoření a udržování databáze zájemců o psychoterapeutickou péči zprostředkovanou Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.