Zajímá vás, jak a kde se za osoby s migrénou zasazujeme, nebo kde se s námi můžete potkat osobně?  

Hájení zájmů a prezentace

Prezentace na Letní škole APO 2021

30. 8. 2021

Na Letní škole pacientských organizací Akademie pacientských organizací jsme prezentovali přínosy etické spolupráce s farmaceutickým průmyslem. Nechyběl ani Adam Vojtěch, Irena Storová (SÚKL) nebo Štěpán Svačina (ČLS JEP).

Legální definice pacientské organizace

15. 6. 2020

V červnu proběhlo na Ministerstvu zdravotnictví setkání zástupců pacientských organizací s cílem společně vytvořit legitimní definici pacientské organizace, která je potřeba k tomu, aby se těmto organizacím respektive pacientům, rozšířilo právo účastnit se na rozhodovacích procesech - Migréna-help byla u toho!

Migréna-help je samostatným spolkem

3. 12. 2019

Migréna-help je konečně zapsaným spolkem (z. s.), a to konkrétně tzv. pobočným spolkem organizace Spojené hlavy, z.s., která projektu Migréna-help pomáhala ke vzniku.