Zajímá vás, jak a kde se za osoby s migrénou zasazujeme, nebo kde se s námi můžete potkat osobně?  

Hájení zájmů a prezentace

Vyjednali jsme na MZ ČR zahájení zpracování metodického pokynu

22. 11. 2022

Spolu s předsedou České společnosti pro bolest hlavy MUDr. Tomášem Nežádalem, PhD. jsme na Ministerstvu zdravotnictví České republiky vyjednali spolupráci na vydání metodického pokynu. Zlepšíme tím společnými silami prostup pacienta s migrénou zdravotním systémem a dostupnost léčby!

Prezentace projektu Migréna-help na APO letní škole

30. 8. 2022

Letos jsme dostali možnost prezentovat náš nejnovější projekt na významné akci Letní škola Akademie pacientských organizací, která nesla téma "Udržitelný rozvoj pacientských organizací". Na akci nechyběli ani zástupci pojišťoven, Ministerstva zdravotnictví či Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Migréna-help spolupracuje na Dnech otevřených center

21. 6. 2022

Migréna-help se podílela na na realizaci unikátních setkání v centrech bolesti hlavy v Praze a ve Strakonicích, kde se pacienti potkali se specialisty na migrénu, se zástupci Migréna-help, psycholožkou a s dalšími lidmi s migrénou. K dispozici byly i individuální konzultace s neurology, a to bez předchozího objednání. Další akce proběhnou na podzim 2022.

Prezentace na Letní škole APO 2021

30. 8. 2021

Na Letní škole pacientských organizací Akademie pacientských organizací jsme prezentovali přínosy etické spolupráce s farmaceutickým průmyslem. Nechyběl ani Adam Vojtěch, Irena Storová (SÚKL) nebo Štěpán Svačina (ČLS JEP).

Legální definice pacientské organizace

15. 6. 2020

V červnu proběhlo na Ministerstvu zdravotnictví setkání zástupců pacientských organizací s cílem společně vytvořit legitimní definici pacientské organizace, která je potřeba k tomu, aby se těmto organizacím respektive pacientům, rozšířilo právo účastnit se na rozhodovacích procesech - Migréna-help byla u toho!

Migréna-help je samostatným spolkem

3. 12. 2019

Migréna-help je konečně zapsaným spolkem (z. s.), a to konkrétně tzv. pobočným spolkem organizace Spojené hlavy, z.s., která projektu Migréna-help pomáhala ke vzniku.