Aktuality

V červnu proběhla benefiční akce na bleším trhu v Černolicích u Prahy! Všem, kdo přispěli na naši činnost tímto vřele děkujeme!

S radostí sdílíme první vydání časopisu Migréna Kompas, který bude dvakrát do roka přinášet praktické rady, jak zvládnout migrénu: "Vždy se ptáme zkušených lékařů a odborníků a zpovídáme pacienty, kteří vědí, co znamená žít s migrénou." dočteme se v úvodu prvního čísla.

Migréna-help na prvního máje spustila dotazníkový průzkum, který slouží ke zhodnocení její činnosti, k případnému upravení služeb tak, aby odpovídaly potřebám osob s migrénou i jejich blízkých, ale také k šíření osvěty o prospěšnosti pacientských organizací!

Nejnovější možností léčby pro osoby s migrénou je tzv. biologická léčba neboli léčba tzv. monoklonálními protilátkami. Jde o první léčbu, která byla vyvinuta cíleně na prevenci migrény. Lze tedy konstatovat, že se vzhledem k léčbě migrény nacházíme v revoluční době. Od 1. 5. 2020 je z veřejného zdravotního pojištění hrazen další léčivý přípravek....

Nový koronavirus (Covid-19) je v myslích nás všech. Možná si pokládáte otázku, co znamená pro osoby s migrénou. Organizace Migréna-help je tu, aby vás v této těžké době podporovala. Pokud máte z koronaviru a s tím spojených témat obavu, mohl by vám být užitečný tento průvodce.

K bolestem hlavy u mužů i žen přispívá mnoho faktorů včetně rodinné anamnézy či věku. Speciálně u žen však často nacházíme spojitost mezi migrénou a hormonálními změnami.

S potěšením oznamujeme, že se Migréna-help v únoru 2020 stala členem organizace The European Migraine & Headache Alliance (tedy Evropské aliance pro migrénu a bolesti hlavy), která sdružuje více jak 30 pacientských sdružení napříč Evropou. Tato aliance posiluje činnost všech členských organizací a zasazuje se o práva všech 138 milionů osob žijících...

Letos stejně jako loni proběhne Světový summit o migréně (Migraine World Summit). Zúčastnit se jej mohou lidé z celého světa, neboť je přístupný online. Summit probíhá formou přednášek s odborníky na migrénu z celého světa. Tým dobrovolníků Migréna-help vám bude přinášet z této výjimečné události pravidelné zpravodajství. Přidejte se k nám!

Ráda byste si pořídila potomka, ale trpíte na migrénu? Obáváte se, jak těhotenství zvládnete? A ještě více toho, jak se dokážete postarat o miminko, když tak často míváte potíže postarat se sama o sebe? Naštěstí nejste první žena s migrénou, která se s tímto problémem potýká. Možná vám pomohou následující rady, které pro vás připravila vaše ...

Přeji si zpravodaj

Přihlaste se k odběru nepravidelného zpravodaje

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Ke Zvonici 7, Praha 12 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení a e-mailu, a to pro účely vytvoření a udržování databáze odběratelů newsletteru, pro zasílání tohoto newsletteru či informačního emailu. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.