Aktuality

Organizace Migréna-help zveřejnila data z unikátního šetření. "A jéje, další s migrénou," "Je to jen bolest hlavy, tak snad bys s tím nechtěla být doma?" Tyto a další reakce zaměstnavatelů a nadřízených jsou denním chlebem statisíců lidí, kteří trpí migrénou. Část z nich to přiznala v unikátním dotazníkovém šetření, které provedla pacientská...

Ve snaze chránit populaci před infekcí COVID-19 se na celém světě každý den podávají miliony dávek vakcín proti tomuto onemocnění a tento počet se s rostoucí produkcí a distribucí stále zvyšuje. Častým nežádoucím účinkem po podání vakcíny proti COVID-19 je bolest hlavy. Co to znamená pro lidi s migrénou? A co všechno potřebujete vědět o vakcíně...

Ptáte se, proč meditovat? Přemýšlíte nad tím, jestli meditace může vaše záchvaty migrény ovlivnit a snížit jejich četnost? Takzvaná "všímavá meditace" neboli mindfulness je doplňková - a navíc téměř bezplatná - léčba, která vám může pomoci nejen s migrénou, ale i se zmírněním dalších příznaků a potíží.

Přinášíme vám přehlednou infografiku, která shrnuje, co všechno migréna dokáže. Dozvíte se v ní, kolik milionů lidí tímto onemocněním trpí, koho nejčastěji postihuje, ale také jaký má dopad na každodenní životy nejen pacientů, ale i jejich rodin, a mnoho a mnoho dalšího.

Lidé s migrénou a jejich nejbližší jsou společně propojení jako "hlava a tělo". Potřebují se a bez vzájemného pochopení a respektu trpí. Stejně, jako svoji diagnózu objevuje pacient a učí se s ní žít, tak život jako na horské dráze začíná žít jeho i jeho partner. Ale každý zkušený "milovník poutí" vám potvrdí, že ten, kdo zvládne první jízdu, jede...

Víme, že migréna zasahuje do všech sfér života a že práce není výjimkou, a proto bychom rádi pracovní podmínky pro lidi s migrénou zlepšili. Zúčastněte se našeho dotazníkového průzkumu a my potom na jeho základě připravíme návrhy na podporu lepších pracovních podmínek pro lidi s migrénou. Jde o průzkum mapující právě situaci pracujících v ČR, kteří...

Léčebné účinky kanabidiolu (známého jako CBD) dělí společnost na dva tábory. Zastánci tvrdí, že produkty CBD léčí všechno - od bolesti žaludku až po duševní choroby. Léčba migrény pomocí CBD je nyní ve fázi počínajícího testování a především velkých očekávání. Pojďme se podívat na výzkumy, rizika a léčebné možnosti CBD podrobně. Upozornění: Pokud...

Vestibulární migréna je typ migrény typický kombinací migrenózních příznaků a závratí. Lidé, kteří trpí vestibulární migrénou, tedy během záchvatů pociťují tzv. vestibulární příznaky. Závratě mají střední nebo silnou intenzitu a trvají 5 minut až 72 hodin. Minimálně polovina tohoto času je spojena s typickými příznaky migrény, takže je samotný...

Připravili jsme pro vás nejnovější zprávy o možnostech a vývoji léčby migrény. Některé z léčivých přípravků jsou v České republice již k dispozici, jiné jsou ve fázi klinických studií a ještě jiné jsou zatím k dispozici pouze v zahraničí. I tyto přípravky uvádíme, protože jsou znamením naděje. Spolu s vámi věříme, že pro každou osobu s migrénou...

Přeji si zpravodaj

Přihlaste se k odběru nepravidelného zpravodaje

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Ke Zvonici 7, Praha 12 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení a e-mailu, a to pro účely vytvoření a udržování databáze odběratelů newsletteru, pro zasílání tohoto newsletteru či informačního emailu. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.