Aktuality

"Jaký druh hořčíku je pro mě nejlepší?" to je jedna z nejčastějších otázek, které zaznívají v komunitě osob s migrénou. Jako u většiny věcí souvisejících s migrénou, odpověď není jednoduchá. Existuje totiž mnoho druhů hořčíku, a všechny mohou být pro prevenci migrény různými způsoby prospěšné.

Třetí ročník festivalu Migréna nás spojuje proběhl 24. listopadu 2022 v Pacientském hubu v Praze. Akce se zúčastnilo přes 35 návštěvníků, na její organizaci se podílelo přes 15 dobrovolníků, proběhlo na ní 6 zajímavých besed a přednášek, skoro 30 individuálních konzultací s odborníky a vystoupil na ní mimo jiné známý chirurg a "lékař bez hranic" ...

Záchvaty migrény mohou být závažné a mohou změnit způsob, jakým žijeme. Již mnoho let se komunita Migraine World Summit i Migréna-help věnuje zkoumání způsobů, jak minimalizovat negativní vliv záchvatů migrény na náš život, zmírnit bolest a další příznaky. Za tu dobu jsme se hodně naučili o různých možnostech nad rámec běžného užívání léků.

Migréna je závažné neurologické onemocnění, které má velký dopad na kvalitu života. Nejenže je bolestivé, ale také okrádá člověka o cenné okamžiky s rodinou, zážitky s přáteli a seberealizaci v pracovním životě. Proto je důležité tomuto zdravotnímu problému porozumět a řešit jej s lékaři a specialisty....

Dlouhé měsíce a roky protrpí statisíce Čechů kvůli migréně, která doslova umazává část jejich života. Přestože existuje moderní léčba, která umí dopady nemoci výrazně zmírnit, dostane se k ní jen zlomek potřebných. Důvodem je nevyváženost péče o pacienty, nedostatečné rozpočty a přetíženost specializovaných center. A také špatná informovanost jak...

Možná jste dosud nenašli přílišné pochopení u vašeho lékaře ohledně užívání doplňků stravy. Ty jsou však například Světovou federací neurologů doporučovány. Dnes již existuje i celá řada studií o účincích některých bylin. Pomozte svému lékaři k tomu, aby zase on pomohl vám: nebojte se ho zeptat, zda již slyšel o nejnovějších pokrocích v léčbě...

Možná vás překvapí, jak může migréna narušit plánování rodiny a narušit léčbu neplodnosti. Vztah mezi hormony a migrénou je přinejmenším komplikovaný. Ženy s migrénou obvykle zažívají změny ve frekvenci a závažnosti záchvatů v klíčových životních fázích, včetně plánování rodiny.

Migréna patří mezi nejčastější neurologická onemocnění. Přesto je podceňována a v celé Evropě stále nedostatečně diagnostikována a léčena. Pacienti, kteří se s tímto onemocněním potýkají, jsou následně ve svém osobním i profesním životě omezeni, což na ně má mimo jiné druhotný sociální a ekonomický dopad.

Během posledních let se "péče o sebe" stala docela módním slovem. Ale jak mohou ti z nás s migrénou zavést péči o sebe do praxe? Je dobré začít tím, že se na to budete dívat jako na dvojí přístup: za prvé používání strategií během samotných záchvatů migrény a za druhé praktikování určitých postupů v každodenním životě jako takovém.

Chcete vědět, co je u nás nového?

Přihlaste se k odběru našeho měsíčního zpravodaje

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Ke Zvonici 7, Praha 12 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení a e-mailu, a to pro účely vytvoření a udržování databáze odběratelů newsletteru, pro zasílání tohoto newsletteru či informačního emailu. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.