Jak se povedl festival Migréna nás spojuje 2023?

27.11.2023

Čtvrtý ročník festivalu Migréna nás spojuje proběhl 15. listopadu 2023 v Pacientském hubu v Praze. Akce se zúčastnilo přes 35 návštěvníků, na její organizaci se podílelo přes 15 dobrovolníků, proběhlo na ní 5 zajímavých besed a přednášek, přes 25 individuálních konzultací s odborníky a vystoupila na ní mimo jiné herečka Kateřina Brožová. Zajímá vás, co se na akci všechno probíralo? Tak si přečtěte náš krátký report a mrkněte na fotky a video!


  • Na co není čas v ordinaci - beseda se specialistkou na migrénu: MUDr. Eva Medová (neuroložka, Centrum pro bolesti hlavy Praha)
MUDr. Eva Medová, specialistka na migrénu
MUDr. Eva Medová, specialistka na migrénu

Paní doktorka Eva Medová na úvod vyzdvihla aktivity organizace Migréna-help a jejich přínos pro lidi s migrénou. Připomněla, že za svojí 35letou kariéru ve zdravotnictví zaznamenala obrovský pokrok v léčbě migrény i pozitivní vývoj ve vnímání tohoho onemocnění. Dříve převládal názor, že se jedná o nemoc hysterek, dnes už se tento postoj daří měnit. Dále představila nové trendy v terapii migrény, jako jsou například gepanty nebo nové formy biologické léčby ve fázi testování. Vysvětlila rovněž, jak je důležité léčbu hned nevzdávat, "pokud jeden triptan pacientovi nezabírá", a zkoušet např. jiné druhy triptanů nebo kombinaci více léků. Varovala ale na druhou stranu před nadužíváním léků na bolest, které může vést až k závislosti a následné nutnosti hospitalizace a odvykací léčby. Upozornila, že v případě dvou a více záchvatů týdně je naprosto nezbytné navšítivt neurologa a nasadit preventivní léčbu. Co se týká dalších možností léčby, uvedla, že asi 50 % lidí s migrénou dobře reaguje na akupunkturu, naopak například léčba botulotoxinem většinou nebývá úspěšná.

  • Psychoterapeutická práce s bolestí - interaktivní přednáška: Mgr. Patrik Dráb (psycholog, psychoterapeut, hypnoterapeut a kouč) 

Psychoterapeut Patrik Dráb se s obecenstvem podělil o svoje zkušenosti s bolestmi a stručně představil, co je možné s bolestí a stresem, který ji velmi často prohlubuje, dělat. Zdůraznil, že velkou roli hrají procesy uvnitř našeho mozku, se kterými se dá vědomě pracovat, a snižovat tak stres. Zásadní je při tom práce s naší pozorností. Následně pan Dráb provedl účastnice a účastníky festivalu praktickým nácvikem přerušení stresového vzorce a uvolňování bolesti, které může každý dále trénovat a využívat v běžném životě.

Mgr. Patrik Dráb, psychoterapeut, psycholog
Mgr. Patrik Dráb, psychoterapeut, psycholog

  • S migrénou od dětství - kruh sdílení o životě s migrénou a autorské čtení: Mgr. Helena Beránková (spisovatelka, která se s migrénou potýká od dětských let)

Mgr. Helena Beránková, spisovatelka a autorka knížky "Můj Bolehlávek"
Mgr. Helena Beránková, spisovatelka a autorka knížky "Můj Bolehlávek"

Spisovatelka Helena Beránková sdílela svůj příběh života s migrénou, se kterou se potýká už od dětství. Za tu dobu se s ní už naučila lépe pracovat. Vlastní zkušenost jí byla velkou inspirací pro tvorbu druhé knihy ve spolupráci s Migréna-help s názvem "Můj Bolehlávek" vyprávějící příběh malé dívky Danielky, která poprvé prochází záchvatem migrény. Hlavním záměrem knihy je osvěta mezi dětmi, jež Helena považuje za nesmírně důležitou. Věří, že pokud se děti v raném věku dozví, co to znamená migréna, budou mít větší pochopení pro lidi žijící s tímto nebo dalšími vážnými onemocněními i v budoucnu. Helena v rámci svého vystoupení přečetla krátký úryvek z knihy a navázala debatou s publikem, které sdílelo svoje zkušenosti s migrénou, například typické spouštěče migrénových záchvatů.

  • Herečka Kateřina Brožová: Můj osobní příběh o životě s migrénou a slavnostní křest knížky Můj Bolehlávek 

Jako poslední na festivalu vystoupila se svým osobním příběhem herečka, zpěvačka a moderátorka Kateřina Brožová, která žila s migrénou zhruba 15 let. Problémy ji začaly po těžké autonehodě a záchvaty mívala někdy až 5 dní v kuse. Během té doby vyzkoušela různé léky, nakonec ji nejlépe zabíral jeden ze silnějších typů triptanů. Migrénové ataky byly obzvlášť náročné vzhledem k její profesi, kdy jednoduše nemohla odřeknout divadelní vystoupení a musela ataku nějak přežít. Zmínila, že ji částečně pomáhaly studené obklady a poměrně dobrou zkušenost má také s léčitelstvím. Mimo to vždy ocenila, když se mohla svěřit někomu, kdo měl vlastní zkušenost s migrénou nebo projevil pochopení pro její problém. Proto také zdůraznila velký význam osvěty. V současnosti stále trpí bolestmi hlavy, ale už nemá tak silné ataky. Jako nepostradatelnou součást svého života vnímá přírodu, zejména její psi a koně, díky kterým zažívá největší relax. Shrnula, že zkrátka vždycky pomáhá dělat to, při čem se cítíte dobře. Na závěr společně se spisovatelkou Helenou Beránkovou, ilustrátorkou Karolínou Shipstead a Rýzou Blažejovskou za Migréna-help pokřtily knihu "Můj Bolehlávek".

Kateřina Brožová, herečka
Kateřina Brožová, herečka
Tým Migréna-help
Tým Migréna-help
  • V čem pomůže Migréna-help - informativní přednáška: Mgr. Rýza Blažejovská, DiS. (předsedkyně Migréna-help) a představení dobrovolnic Migréna-help

Předsedkyně Migréna-help představila činnost organizace a jednotlivé formy podpory, které mohou lidem s migrénou být nápomocné v různých životních situacích: informační servis, poradny, webináře, psychoterapie, kruhy sdílení, osvětové akce, publikace, mediální kampaně, hájení zájmu a podobně. Nakonec se představily některé dobrovolnice Migréna-help - popsaly svou motivaci k dobrovolničení v organizaci, co konkrétně dělají a také krátce svůj příběh o migréně.

  • Po celou dobu festivalu běžel doprovodný program - poradny a individuální konzultace:

Individuální pracovní poradna: Mgr. Carmen Váňová, kariérová poradkyně, sociální pracovnice.

Individuální fyzioterapeutické konzultace: Bc. Adéla Svobodová, ergoterapeutka. 

Individuální neurologická poradna: MUDr. Eva Medová, specialistka na migrénu.

Individuální ukázka psychoterapeutické práce s bolestí: Mgr. Patrik Dráb, psychoterapeut.

Adéla Svobodová, ergoterapeutka
Adéla Svobodová, ergoterapeutka

Jak festival ohodnotili jeho účastníci?

87 % účastníků jej hodnotilo na jedničku - tedy na nejlepší možnou známku - a doporučilo by ho ostatním. Všichni účastníci si z festivalu odnesli nové poznatky a dovednosti.

Jako pro sebe nejpřínosnější účastníci hodnotili na prvním místě besedu s neuroložkou MUDr. Medovou na téma "Na co není čas v ordinaci", na druhé příčce se umístila informativní přednáška o formách podpory naší organizace Migréna-help a hned v závěsu potom interaktivní beseda "Psychoterapeutická práce s bolestí" psychologa Patrika Drába. Všechny ostatní přednášky, besedy a konzultace se v oblibě dělí o velmi vyrovnané třetí místo. 

A tady jsou některé vzkazy: "Mnohokrát děkuji za všechno. Bylo to úžasné!", "Moc děkuji nejen za skvělý festival, ale za celou Migréna-help!", "Velký dík za uspořádání festivalu a velké poděkování všem dobrovolníkům!".