Migréna-help se stala členem EMHA!

26.02.2020

S potěšením oznamujeme, že se Migréna-help v únoru 2020 stala členem organizace The European Migraine & Headache Alliance (tedy Evropské aliance pro migrénu a bolesti hlavy), která sdružuje více jak 30 pacientských sdružení napříč Evropou. Tato aliance posiluje činnost všech členských organizací a zasazuje se o práva všech 138 milionů osob žijících s migrénou a dalšími typy bolestí hlavy v Evropě.

EMHA navrhuje konkrétní projekty pro zlepšení života pacientů, kteří aktivně spolupracují s členskými organizacemi (tedy například s Migréna-help) a podporuje holistický přístup k pochopení bolestí hlavy. EMHA zvyšuje povědomí o migréně, zlepšuje přístup pacientů k vhodné léčbě, aktivuje komunitu osob s migrénou, zprostředkovává spolehlivé informace poskytující vhodné nástroje k řešení potíží právě s bolestmi hlavy, informuje a ovlivňuje tvůrce politik v oblasti bolestí hlavy a poskytuje naději všem, kdo migrénou trpí. Více informací najdete níže.