Kruh sdílení ve Znojmě

Připadáte si na svou migrénu sami? Nemáte se komu svěřit? Nebo byste si chtěli rozšířit paletu dovedností, jak se svou migrénou zacházet? Tak se zúčastněte kruhu sdílení s ostatními lidmi s migrénou. Více o kruzích sdílení najdete zde.

Kdy: termín bude zveřejněn již brzy

Kde: sraz před gymnáziem naproti kavárně Corso, nám. Komenského 945

Program: Procházka s posezením u kávy, sdílení zkušeností a vzájemná podpora.

Téma: 

Pacientská koordinátorka: Marie Jedličková

Účastnický poplatek: Poplatek v dobrovolné výši dle vašich finančních možností zasílejte na náš transparentní účet 2401782540/2010, variabilní symbol: 1122023 nebo pomocí Darujme.cz (minimální částka činí 50 Kč).

Registrace: jedlickova.migrena.help.zs@gmail.com nebo prostřednictvím formuláře níže. 

POZOR: V případě, že nebudete moci na akci dorazit, zašlete zprávu na telefonní číslo +420 605 037 847. Děkujeme, že nás nenecháte na vás zbytečně čekat. Telefonní kontakt, prosím, nepoužívejte k jiným účelům. Děkujeme.


Etická pravidla setkání

  • Skupina slouží ke vzájemné výměně zkušeností, k poskytování vzájemné pomoci, ale i k podpoře angažovanosti a dobrovolnictví v iniciativě Migréna-help.
  • Migréna-help vyzývá členy skupiny, aby informace získané od jednotlivých jejích členů podrobovali kritickému pohledu, a aby diskutovali se svým ošetřujícím lékařem kteroukoliv ze metod či přístupů, které by se rozhodli využít pro svou léčbu.
  • Migréna-help podporuje pozitivní, podpůrnou a tzv. nenásilnou komunikaci, založenou na vzájemném respektu a toleranci. Odlišné názory vnímá jako příležitost k dialogu. Také podporuje zásady empatické komunikace, při níž lidé navzájem vyjadřují porozumění tomu, co druzí prožívají.
  • Migréna-help v neposlední řadě vyzývá členy skupiny, aby chránili právo ostatních na soukromí a důvěrnost jejich sdělení, tedy aby dodržovali zásady mlčenlivosti o věcech, které by mohly poškodit jejich zájmy a důstojnost.
  • Přejeme vám všem, aby vám tato skupina především přinášela užitek - tedy pocit, že jste s někým na jedné lodi, a že máte možnost něco udělat pro zlepšení života osob s migrénou!

Přihlásit se na setkání

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení a e-mailu, a to pro účely vytvoření a udržování databáze členů svépomocných skupin Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.