Cluster headache

07.08.2023

Cluster headache (česky též klastrová bolest hlavy) je vzácný typ onemocnění, který se projevuje nesnesitelnou jednostrannou bolestí hlavy, často kolem oka. I přesto, že se vyskytuje pouze u 1 člověka z 1 000, určitě neuškodí se o ní dozvědět více.

Cluster headache vs. migréna

Rozdílů oproti migréně najdeme hned několik:

  • Je častější u mužů než u žen.

  • Má tendenci se vyskytovat ve shlucích (clusterech), epizodách. Jednotlivé epizody se mohou projevovat každodenními záchvaty po dobu i několika měsíců. Následovat mohou měsíce až roky bez záchvatů (tzv. období remise).

  • Co do závažnosti je klastrová bolest označována jako naprosto zničující a ochromující, nastupuje velmi rychle a bez varování. Projevuje se nesnesitelnou jednostrannou bolestí v okolí oka, slzením, pálením a zarudnutím, otokem oka, výtokem z nosu, případně i zúžením zornice.

  • Během záchvatu jsou lidé neklidní, mají potřebu chodit, případně nějak jinak aktivně reagovat na probíhající bolest. Nevydrží ležet a zvládnout bolest v klidu.

  • Každý záchvat trvá přibližně 15 minut až 3 hodiny, nicméně není neobvyklé, že se objeví i několikrát v průběhu dne (typicky ve stejnou denní nebo noční dobu). Často se objevuje v noci, kdy člověka probudí ze spánku.

  • Někteří lidé prožívají klastrové bolesti sezónně, například na jaře a na podzim, ve stejnou dobu každý rok.

  • Bolest končí náhle. Po záchvatu je člověk bez bolesti, ale vyčerpaný.

  • Klastrová bolest hlavy se s věkem zlepšuje, lidé mají méně časté záchvaty a delší období remise.

Příčiny

Stále není jasné, co klastrovou bolest způsobuje, nicméně se předpokládá, že je spojena s hypotalamem (části mozku, která je zodpovědná za řadu tělesných funkcí včetně regulace tělesné teploty, spánkových cyklů, krevního tlaku, srdeční frekvence a dalších). Vědci se k této variantě přiklánějí hlavně proto, že k záchvatům dochází s opakující se pravidelností, a tedy, že je klastrová bolest nějakým způsobem spojena s řízením cyklu spánek-bdění. U kuřáků je riziko rozvoje tohoto typu bolesti hlavy vyšší, stejně tak jako u jedinců, u kterých se již toto onemocnění v rodině vyskytuje. 

Léčba

Stejně jako u migrény, se ani klasterové bolesti nedají zcela vyléčit, lze pouze užívat akutní nebo preventivní medikaci. Kromě akutní medikace je za účinnou metodu považována také inhalace 100% kyslíku.

Záchvat může vyvolat požití alkoholu, kouření, výrazné vůně a pachy, nitroglycerin, histamin, náročnější fyzická aktivita nebo pobyt ve vyšší nadmořské výšce. Proto se v průběhu klastrové epizody všeobecně doporučuje těmto provokačním faktorům vyvarovat. Kuřákům se doporučuje přestat kouřit.

V České republice se léčbě klastrové bolesti hlavy věnuje například MUDr. Řehulka z Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy při I. neurologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU.


ZdrojeNeurologie pro praxi, The Migraine Trust, Migraine Again, National Health Service

Další články o migréně