Svépomocná skupina pro mladé

Je ti do 25 let, potýkáš se s migrénou a chceš si o tom s někým promluvit? Nemáš se komu svěřit? Brání ti záchvaty občas dělat věci, které bys chtěl/a, zameškáváš školu nebo musíš vysvětlovat kamarádům, proč zase nemůžeš přijít? Připoj se k nám na svépomocnou skupinu! V květnu proběhne úplně první setkání, jeho hlavní téma bude tedy seznamování.

Kdy: Skupina se aktuálně neschází. Budeme vás informovat :)

Kde: Park Stromovka, sraz u planetária (Královská obora 233, Praha)

Registrace: Formulář níže nebo na migrena.help.zs@gmail.com    

Program: Společná procházka s případným posezením v kavárně. Sdílení, předávání zkušeností, vzájemná podpora. Každé setkání se nese v duchu konkrétního tématu (například "Jak zvládat školu s migrénou?", "Jak si o migréně promluvit s kamarády?" a podobně). 

Účastnický poplatek: Poplatek v dobrovolné výši dle tvých finančních možností zašli na náš transparentní účet 2401782540/2010, variabilní symbol: 1122021 nebo pomocí widgetu Darujme.cz (minimální částka činí 50 Kč). 

Koordinátorka: Amálie Pokorná

Odhlášení ze setkání: Pokud se nebudeš moct setkání zúčastnit, dej nám o tom, prosím, vědět na migrena.help.zs@gmail.com nebo na +420 777 776 056. Děkujeme!

Etická pravidla setkání:

  • > Tato skupina slouží ke vzájemné výměně zkušeností, k poskytování vzájemné pomoci, ale i k podpoře angažovanosti a dobrovolnictví v iniciativě Migréna-help.

    > Migréna-help vyzývá členy této skupiny, aby zde zveřejňované informace jednotlivých jejích členů podrobovali kritickému pohledu, a aby diskutovali se svým ošetřujícím lékařem kteroukoliv ze zde uváděných metod či přístupů, které by se rozhodli využít pro svou léčbu.

    > Migréna-help podporuje pozitivní, podpůrnou a tzv. nenásilnou komunikaci, založenou na vzájemném respektu a toleranci. Odlišné názory vnímá jako příležitost k dialogu. Také podporuje zásady empatické komunikace, při níž lidé navzájem vyjadřují porozumění tomu, co druzí prožívají.

    > Migréna-help v neposlední řadě vyzývá členy této skupiny, aby chránili právo ostatních členů na soukromí a důvěrnost jejich sdělení, tedy aby dodržovali zásady mlčenlivosti o věcech, které by mohly poškodit zájmy a důstojnost ostatních.

    Přejeme vám všem, aby vám tato skupina přinášela užitek - tedy především pocit, že jste s někým na jedné lodi, a že máte možnost něco udělat pro zlepšení života osob s migrénou!

Setkávání svépomocných skupina je od srpna 2021 podporováno společností Novartis. Děkujeme.

Registrovat se na setkání

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení a e-mailu, a to pro účely vytvoření a udržování databáze členů svépomocných skupin Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.