Online setkání skupiny pro mladé

Je ti do 25 let, potýkáš se s migrénou a chceš si o tom s někým promluvit? Nemáš se komu svěřit? Brání ti záchvaty občas dělat věci, které bys chtěl/a, zameškáváš školu nebo musíš vysvětlovat kamarádům, proč zase nemůžeš přijít? Připoj se k nám na svépomocnou skupinu! V květnu proběhne úplně první setkání, jeho hlavní téma bude tedy seznamování.

Kdy: Další setkání proběhne v září 2021 vždy od 18:00 do 20:00. 

Kde: Odkaz na schůzku zde.

Registrace: Formulář níže nebo na migrena.help.zs@gmail.com    

Program: Sdílení, předávání zkušeností, vzájemná podpora. Každé setkání se nese v duchu konkrétního tématu (například "Jak zvládat školu s migrénou?", "Jak si o migréně promluvit s kamarády?" a podobně). 

Účastnický poplatek: Poplatek v dobrovolné výši dle tvých finančních možností zašli na náš transparentní účet 2401782540/2010, variabilní symbol: 1122021 nebo pomocí widgetu Darujme.cz (minimální částka činí 50 Kč). 

Koordinátorka: Amálie Pokorná

Doporučení: Přihlas se s dostatečným předstihem, abys měl/a dost času řešit technické potíže (ujisti se, prosím, zda máš funkční mikrofon/kameru). Přesně v 18 hodin začínáme. 

Odhlášení ze setkání: Pokud se nebudeš moct setkání zúčastnit, dej nám o tom, prosím, vědět na migrena.help.zs@gmail.com. Děkujeme!

Technická pravidla setkání:

 • Z důvodu bezpečnosti musí mít všichni zapnuté video (účastník bez zapnutého videa bude bohužel muset setkání opustit).
 • Z důvodu dobré slyšitelnosti potom vypnutý zvuk, pokud právě nehovoří.
 • Pokud si bude chtít účastník vzít slovo, dá vizuální znamení a zvuk si zapne.
 • Na znamení souhlasu účastníci ukazují zdvižený palec a nesouhlasu palec dolů.
 • Pokud mají účastníci jakoukoliv - například technickou - poznámku či jakýkoliv dotaz, je k dispozici chat.
 • Program Google Meet umožňuje dlaždicové zobrazení, takže je možné na jedné obrazovce vidět všechny účastníky najednou (dole jsou tři tečky, "Změnit rozvržení", "Dlaždice", "Mozaika" - zvětšit velikost okna kurzorem).

Etická pravidla setkání:

 • > Tato skupina slouží ke vzájemné výměně zkušeností, k poskytování vzájemné pomoci, ale i k podpoře angažovanosti a dobrovolnictví v iniciativě Migréna-help.

  > Migréna-help vyzývá členy této skupiny, aby zde zveřejňované informace jednotlivých jejích členů podrobovali kritickému pohledu, a aby diskutovali se svým ošetřujícím lékařem kteroukoliv ze zde uváděných metod či přístupů, které by se rozhodli využít pro svou léčbu.

  > Migréna-help podporuje pozitivní, podpůrnou a tzv. nenásilnou komunikaci, založenou na vzájemném respektu a toleranci. Odlišné názory vnímá jako příležitost k dialogu. Také podporuje zásady empatické komunikace, při níž lidé navzájem vyjadřují porozumění tomu, co druzí prožívají.

  > Migréna-help v neposlední řadě vyzývá členy této skupiny, aby chránili právo ostatních členů na soukromí a důvěrnost jejich sdělení, tedy aby dodržovali zásady mlčenlivosti o věcech, které by mohly poškodit zájmy a důstojnost ostatních.

  Přejeme vám všem, aby vám tato skupina přinášela užitek - tedy především pocit, že jste s někým na jedné lodi, a že máte možnost něco udělat pro zlepšení života osob s migrénou!

Registrovat se na setkání

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení a e-mailu, a to pro účely vytvoření a udržování databáze členů svépomocných skupin Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.