Migréna-help děkuje Salvátorské schole!

Migréna-help velice děkuje pěveckému sboru Salvátorská schola za finanční dar ve výši 13 600 Kč, který mezi sebou vybrali její členové a jejich rodinní příslušníci!

Své příspěvky můžete zasílat i vy, a to na transparentní bankovní účet: 2800485965/2010, variabilní symbol: 2020. Nejvíce přitom pomohou příspěvky pravidelné. Znáte to: když sto lidí přispěje každý měsíc sto korun...

Pozor: Bez udání variabilního symbolu je platba neplatná.

Migréna-help děkuje!

Chci být členem Migréna-help