Jak poznat šarlatána?

"Je potřeba najít skutečnou příčinu vašich problémů a pracovat s vašimi energiemi, aby byly v rovnováze. To, že je vám hůř, je vlastně dobře, protože se jedná o projev detoxikace. Tento velký objev se farmaceutický průmysl snaží utajit, a proto vám o něm lékaři běžně neřeknou, i když existují tisíce vyléčených pacientů. Kritici nerozumí pravé podstatě a jsou beztak zaplacení."

Znějí vám podobné věty povědomě? Pak jste s největší jistotou narazili na šarlatána, který vydělává na lidské důvěřivosti a neschopnosti kriticky myslet. V rámci webináře  s PhDr. Pavlou Banýrovou se dozvíte, jak takového šarlatána poznat. Součástí bude i prostor pro dotazy.

Termín: 5. ledna 2022, 18:00 - 18:35 

Přednášející: PhDr. Pavla Banýrová   

Místo konání: Online. Odkaz bude zaslán registrovaným účastníkům na email v den konání akce.

O přednášející: Pavla Banýrová je lektorka klinicko-pacientské komunikace. Zabývá se edukací zdravotníků tak, aby uměli a chtěli kvalitně předávat informace a spolupracovat s pacientem. S přibývající praxí a vnímanou potřebou její i v okolí si k pedagogickému základu přibrala ještě psychoterapeutické přístupy, supervize a pomáhající rozhovory ve zdravotnictví a školství. 

Účastnický poplatek: Poplatek je dobrovolný a lze jej uhradit až po skončení webináře na účet 2401782540/2010, variabilní symbol: 122021. Zaplatit lze i prostřednictvím widgetu Darujme.cz (doporučeno).   

Registrace: Prostřednictvím formuláře dole na této stránce.   

Technická podpora: Jak na webinář krok za krokem, se dozvíte zde.    


Registrovat se na webinář

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, e-mailu, a telefonního čísla, a to pro účely vytvoření a udržování databáze účastníků webinářů Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Akce je podpořena grantem Ministerstva zdravotnictví České republiky.