Jak na konferenci technicky?

  • Zaregistrujte se na akci zde (formulář úplně dole).
  • Uhraďte účastnický poplatek ve výši min. 100 Kč (č. ú. 2401782540/2010, variabilní symbol: 112020)
  • Nainstalujte si program Zoom (stiskněte "Download"), na němž bude konference probíhat.
  • V den konání akce 23. 11. najdete ve vaší emailové schránce odkaz na konferenci.
  • Připojte se s dostatečným předstihem, tedy nejpozději v 16:45, abyste měli čas řešit případné technické potíže. Pro řešení technických potíží můžete využít telefonickou linku pomoci: +420 777 751 377.
  • Po celou dobu konference mějte vypnutý mikrofon, kameru můžete mít naopak zapnutou.
  • Vpravo nahoře na liště Zoomu nastavte "Speaker view", nikoliv "Gallery view", ať dobře vidíte přednášející.
  • Otázky na přednášejícího vpisujte do chatu. Otázky se musí týkat tématu probíraného v dané přednášce.
  • Z konference můžete odcházet a zase se vracet.
  • A až budete odcházet úplně, vyplňte, prosím, tento krátký dotazník, ať víme, jak se vám konference líbila!

Máte dotaz?

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, e-mailu, a telefonního čísla, a to pro účely vytvoření a udržování databáze účastníků pacientské konference o migréně Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.