Jak na festival technicky?

  • Pokud jste tak již neučinili, zaregistrujte se na akci zde (formulář úplně dole) a uhraďte účastnický poplatek ve výši min. 100 Kč + příspěvek na doprovodný program, pokud se jej zúčastníte (č. ú. 2401782540/2010, variabilní symbol: 112021)
  • Nainstalujte si program Zoom (stiskněte "Download"), na němž bude probíhat hlavní program festivalu (tedy přednášky). Pokud Vám nepůjde Zoom zprovoznit na počítači, zkuste to na chytrém telefonu. Doprovodný program bude probíhat na Google Meet (zde nemusíte nic instalovat).
  • V den konání akce 25. 11. najdete ve vaší emailové schránce odkazy na festival i na doprovodný program.
  • Připojte se s dostatečným předstihem, tedy ideálně v 15:45, abyste měli čas řešit případné technické potíže. Pro řešení technických potíží můžete využít telefonickou linku pomoci: +420 777 751 377.
  • Po celou dobu festivalu mějte vypnutý mikrofon, kameru můžete mít naopak zapnutou.
  • Vpravo nahoře na liště Zoomu nastavte "Speaker view", nikoliv "Gallery view", ať dobře vidíte přednášející.
  • Otázky na přednášejícího vpisujte do chatu. Otázky se musí týkat tématu probíraného v dané přednášce.
  • Z festivalu můžete odcházet a zase se vracet.
  • A až budete odcházet úplně, vyplňte, prosím, tento krátký dotazník, ať víme, jak se vám akce líbila!

Máte dotaz?

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, e-mailu, a telefonního čísla, a to pro účely vytvoření a udržování databáze účastníků festivalu Migréna nás spojuje. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.