Živé setkání v Dobřichovicích

Přijďte si popovídat o svých zkušenostech s migrénou. Máme si vzájemně co předat. Skupina se schází každý měsíc a není třeba se zúčastnit každého setkání. 

Kdy: o termínu se jedná, sledujte, prosím, naše stránky.

Kde: sraz před obchodem Mungo, V Zahradách 1084, Dobřichovice.

Program: Procházka s posezením u kávy, sdílení zkušeností a vzájemná podpora.

Koordinátorka: Rýza Blažejovská

Účastnický poplatek: Poplatek v dobrovolné výši dle vašich finančních možností zasílejte na náš transparentní účet 2401782540/2010, variabilní symbol: 1122022 (minimální částka činí 50 Kč).

Registrace: migrena.help.zs@gmail.com nebo prostřednictvím formuláře níže.

POZOR: V případě, že nebudete moci na akci dorazit, zašlete zprávu na telefonní číslo +420 777 776 056. Děkujeme, že nás nenecháte na vás zbytečně čekat. 

Setkání v Praze v létě 2020
Setkání v Praze v létě 2020

K čemu jsou svépomocné skupiny dobré?

Podpůrné skupiny jsou založené na vzájemné pomoci a podpoře svých členů - člověk pomoc přijímá a současně poskytuje. Lidé jsou zde spojeni zkušeností s určitým problémem. Kromě toho mohou takové skupiny organizovat různé akce spojené s daným tématem a pomoci tak při zvyšování povědomí ve společnosti.


Etická pravidla setkání:

> Skupina slouží ke vzájemné výměně zkušeností, k poskytování vzájemné pomoci, ale i k podpoře angažovanosti a dobrovolnictví v iniciativě Migréna-help.

> Migréna-help vyzývá členy skupiny, aby informace získané od jednotlivých jejích členů podrobovali kritickému pohledu, a aby diskutovali se svým ošetřujícím lékařem kteroukoliv ze metod či přístupů, které by se rozhodli využít pro svou léčbu.

> Migréna-help podporuje pozitivní, podpůrnou a tzv. nenásilnou komunikaci, založenou na vzájemném respektu a toleranci. Odlišné názory vnímá jako příležitost k dialogu. Také podporuje zásady empatické komunikace, při níž lidé navzájem vyjadřují porozumění tomu, co druzí prožívají.

> Migréna-help v neposlední řadě vyzývá členy skupiny, aby chránili právo ostatních na soukromí a důvěrnost jejich sdělení, tedy aby dodržovali zásady mlčenlivosti o věcech, které by mohly poškodit jejich zájmy a důstojnost.

Přejeme vám všem, aby vám tato skupina především přinášela užitek - tedy pocit, že jste s někým na jedné lodi, a že máte možnost něco udělat pro zlepšení života osob s migrénou!


Registrovat se na setkání

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení a e-mailu, a to pro účely vytvoření a udržování databáze členů svépomocných skupin Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Setkávání svépomocných skupina je od srpna 2021 podporováno společností Novartis. Děkujeme.