Migréna a očkování proti onemocnění Covid 19

01.10.2021

Ve snaze chránit populaci před infekcí COVID-19 se na celém světě každý den podávají miliony dávek vakcín proti tomuto onemocnění a tento počet se s rostoucí produkcí a distribucí stále zvyšuje. Častým nežádoucím účinkem po podání vakcíny proti COVID-19 je bolest hlavy. Co to znamená pro lidi s migrénou? A co všechno potřebujete vědět o vakcíně proti COVID-19, pokud trpíte migrénou? Připravili jsme pro vás přehledný průvodce.

Dosavadní studie naznačují, že jsou vakcíny schválené v ČR bezpečné, i když podle dosavadních zkušeností zažije většina lidí nějaký typ vedlejšího či nežádoucího účinku.

Studie z USA na vzorku přibližně dvou milionů lidí z prvních 22 milionů Američanů, kteří dostali vakcínu Pfizer-BioNTech nebo Moderna, zjistila, že přibližně 7 z 10 lidí hlásilo bolest v místě vpichu a 30 % osob bolest hlavy. U vakcíny Johnson & Johnson byly podle zprávy amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) nejčastějšími vedlejšími účinky bolest hlavy, únava, bolesti svalů a nevolnost, přičemž bolest hlavy hlásilo zhruba 40 % lidí.

"Pokud trpíte migrénou, vedlejší účinek bolesti hlavy vás může znepokojovat", říká Lauren Doyle Strauss, specialista na bolesti hlavy. "Ta starost je naprosto pochopitelná. Většina lidí s migrénou ví, že cokoli, co by mohlo někomu jinému způsobit bolest hlavy - virus, infekce, nedostatek spánku, příliš mnoho kofeinu, příliš málo kofeinu - je pro ně samotné často spouštěč, který může způsobit záchvat migrény. "říká Dr. Strauss.

Abychom vám pomohli lépe pochopit rizika a přínosy očkování vakcínou proti COVID-19, shrnuli jsme několik odborných názorů na potenciální vedlejší účinky vakcín a na to, jak s nimi zacházet:

1. Vedlejší účinky vakcíny, včetně bolesti hlavy, jsou krátkodobé a samy odezní

"Bolest hlavy je součástí toho, čemu říkáme systémové vedlejší účinky, ke kterým dochází v důsledku podání vakcíny. Mezi další systémové nežádoucí účinky patří horečka, únava, bolesti svalů a bolesti kloubů, "říká Dr. Estemalik, vedoucí oddělení bolesti hlavy v Ohiu. "Všechny tyto vedlejší účinky jsou přechodné, což znamená, že trvají jen krátkou dobu.", dodává.

Vedlejší účinky vakcín obvykle trvají od 24 do 48 hodin a objevují se častěji po druhé dávce vakcíny. "Mladší lidé mají tendenci mít více vedlejších účinků než starší lidé," říká Estemalik.

"To znamená, že žádný z těchto vedlejších účinků by neměl nikoho odradit od očkování proti COVID 19", říká. "Prožití kteréhokoli z těchto vedlejších účinků je ve skutečnosti dobrým indikátorem toho, že se u vás vyvine dobrá a rychlá imunitní odpověď na vakcínu." Pamatujte, že všechny vedlejší účinky jsou přechodné a samy odezní, "říká. Jde o stav, který se sám vyřeší a nebude mít dlouhodobý škodlivý účinek na vaše zdraví.

2. Neměli byste odkládat druhou dávku, i když jste měli po první nežádoucí účinky

"I když vás po první dávce vakcíny velmi bolela hlava, neměli byste přeskakovat ani zdržovat druhou dávku", říká Estemalik. "Jednoduše řečeno, první dávku si můžete představit jako potřebný základ. Druhá - jakási posilovací - dávka je pak teprve to, co skutečně zvyšuje produkci protilátek a zajišťuje skutečnou účinnost vakcíny: například 94 % u vakcíny Moderna a 95 % u vakcíny Pfizer, "říká.

Dávky vakcíny Pfizer-BioNTech by měly být podány s odstupem tří týdnů a vakcíny Moderna s odstupem čtyř týdnů. U vakcíny Astra Zeneca má být druhá dávka podána mezi 4-12 týdnem po podání první dávky. Nejnovější data ukazují, že delší prodleva mezi dávkami zvyšuje účinnost vakcíny.

3. Odborníci nedoporučují před podáním vakcíny užívat preventivně léky na migrénózní záchvat nebo jiné léky proti bolesti

"Existuje mnoho debat, dokonce i v rámci vědecké komunity, o tom, zda by člověk měl užít lék jako preventivní opatření ke zmírnění vedlejších účinků ještě před podáním vakcíny - a zejména o tom, jaký účinek mohou mít léky na imunitní odpověď", říká Estemalik.

Studie zveřejněné v lednu 2021 v Journal of Virology zjistily, že nesteroidní protizánětlivé léky jako je ibuprofen, mohou snížit produkci protilátek a ovlivnit imunitní odpověď na virus samotný. Estemalik s tím souhlasí. "Podle mého názoru by lidé neměli před očkováním užívat žádné léky proti záchvatu migrény ani proti bolesti."

Strauss navrhuje, abyste se před podáním vakcíny ujistili, že jste plně hydratovaní. "To může pomoci nejen s jakoukoli potenciální bolestí hlavy, ale také se závratěmi, dalším možným vedlejším účinkem", říká.

4. Bolesti hlavy nebo záchvaty migrény, které se vyskytnou po očkování, jsou obvyklé

"Pokud se po aplikaci vakcíny objeví bolesti hlavy, můžete užít buď svůj běžný lék proti záchvatu migrény nebo volně prodejný lék", říká Estemalik. "Vyskytly se obavy, že pokud jste si po očkování vzali volně prodejný lék, mohlo by to snížit jeho účinnost, ale neexistují důkazy, které by toto tvrzení potvrdily," říká Strauss.

"Protože lze jakoukoli bolest hlavy, která se objeví jako vedlejší účinek, zvládnout pomocí běžných léků, doufám, že to sníží strach lidí z podání vakcíny. Tato bolest hlavy může trvat déle, než na co jste zvyklí, ale určitě ji lze léčit," říká.

5. Pokud užíváte tzv. biologickou léčbu, nejsou nutná žádná zvláštní opatření

"V současné době existuje několik typů monoklonálních protilátek, které se používají k prevenci migrény", ​​říká Estemalik. "Neexistují žádné kontraindikace, pokud jde o aplikaci jakékoli z vakcín proti COVID-19," říká.

"Lidé, kteří je užívají, tedy nemusí vysazovat žádné ze svých léků, než dostanou vakcínu", říká Estemalik.

6. Riziko silné nebo trvalé bolesti hlavy zvyšuje infekce COVID-19, ne očkování 

"Bolesti hlavy nereagující na léčbu nebyly jako vedlejší účinek podání vakcín hlášeny. Bolesti hlavy, které se vyskytnou po očkování, jsou přechodné, ustupují do jednoho nebo dvou dnů a reagují na volně dostupné léky proti bolesti, "říká Estemalik.

"Po zvážení rizik a přínosů vakcíny odborníci tvrdí, že riziko závažnějších bolestí hlavy je vyšší u lidí, kteří skutečně onemocní nemocí COVID-19", říká Strauss. "Vidíme pacienty, kteří pociťují novou bolest hlavy, která přetrvává po infekci COVID-19, a také vidíme pacienty s anamnézou migrény, kterým skutečně bolesti hlavy zhoršuje infekce COVID-19," říká. "Vedle bolesti hlavy s sebou navíc COVID-19 nese další rizika pro vaše zdraví a dokonce i pro váš život."

Očkování vakcínami proti COVID 19 je tedy podle odborníků pro osoby s migrénou vhodné.

Zdroj: Everyday Health

Jak zvládat migrénu v době koronaviru?