Jsme na jedné lodi: chceme se spojit a angažovat

20.02.2019

První setkání svépomocné skupiny Migréna-help (Praha)

Zajímá vás, jak probíhalo první setkání svépomocné skupiny a na čem se její účastnice dohodly?

Svépomocná skupina pro osoby s migrénou se poprvé setkala 7. února 2019 v prostorách Kulturně-komunitního centra Art na Letné. Její účastnice se shodly na tom, že společné sdílení přináší pocit jako bychom pluly na jedné lodi. Shodly se také, že už jim nestačí pročítat si rady na facebookových stránkách, ale že touží po osobním setkávání a vytváření společenství. 

Rády by konkrétní rady a tipy, jak na migrénu, společně zkoušely a přitom se vzájemně podporovaly. Kromě toho by se rády osobně zasadily o to, aby se lidem s migrénou lépe žilo, a učinily k tomu konkrétní kroky. Rozhodly se proto zakladatelce projektu Migréna-help Rýze Blažejovské pomoci s organizací besedy, která proběhne 27. března 2019. 

Přidejte se také jako dobrovolníci a pomozte s propagací akce anebo navštivte besedu!