Podílejte se na vývoji mobilní aplikace

29.07.2019

Pokud se zajímáte o mobilní aplikaci pro osoby s migrénou, o níž jsme vás před nedávnem informovali, rádi bychom vás vyzvali k podílení se na jejím vývoji, a to prostřednictvím účasti na dotazníkovém průzkumu.

Cílem průzkumu je získat relevantní data o co nejkonkrétnější podobě vašich migrenózních záchvatů. Tato data budou využita k návrhu jednotlivých funkcí aplikace. Níže najdete podrobnější informace o jejím smyslu a základních principech .

Vstoupit do dotazníku můžete zde.

K čemu mobilní aplikace?

Mobilní aplikace by pomohla lidem s migrénou získat větší moc nad svojí nemocí, a tím zmírnit projevy této nemoci. To by vedlo ke zvýšení kvality života osob s migrénou.

Jak by aplikace fungovala?
Aplikace by v první řadě sloužila jako deník migrenózních záchvatů a dalších přidružených jevů - tedy potenciálních spouštěčů (např. stravy, kvality spánku, míry stresu, menstruačního cyklu ...). Tyto údaje by aplikace shromažďovala a posléze je propojovala s dalším typem informací externího charakteru (např. meteorologickými údaji jako je výše tlaku).

Čemu by aplikace pomohla?
Aplikace by po určité době zaznamenávání byla schopná vyhodnotit, v jakých dnech a za jakých okolností je člověk náchylný k migrenózním záchvatům, a informovala by jej o tom. Daný uživatel by tak díky aplikaci mohl předejít záchvatu vhodnou intervencí, kterou by mu navíc aplikace mohla sama navrhnout (např. vynechat ze svého jídelníčku určitou potravinu nebo v určitý den menstruačního cyklu snížit pracovní zátěž).

Z proběhnuvšího dotazníkového průzkumu Potřeby osob s migrénou, vyplývá, že si více jak 65 % respondentů s migrénou neví se svou nemocí rady. Na otázku, co by těmto osobám mohlo v jejich tíživé situaci pomoci, uvádějí právě nalezení jakékoliv cesty k lepšímu porozumění své nemoci a v konečném důsledku vyvarování se záchvatům. K tomu by aplikace významně přispěla.