Průvodce pro rodiče dětí a dospívajících s migrénou

25.09.2023

Stejně jako u dospělých je migréna rozšířená i mezi dětmi a mladými lidmi. Zde naleznete informace o migréně u dětí a mladých lidí, a to ve formě praktického průvodce pro rodiče i jiné pečující. Dozvíte se v něm, jak správně pečovat o dítě či dospívajícího, který trpí migrénou. Průvodce bude doplňován postupně. 

Migréna se u dětí projevuje v některých oblastech odlišně než u dospělých

 • Migréna často ovlivňuje spíše celou hlavu než jen jednu její stranu.
 • Záchvaty jsou kratší, někdy trvají méně než hodinu.
 • Poté, co bolest hlavy pomine, se může dítě cítit nemocné nebo skutečně nemocné být, což může pociťovat jako horší než samotnou migrénu.
 • Stává se, že dítě cítí bolest břicha, ale žádnou bolest hlavy.
 • Spouštěčem migrény může být nevolnost z cesty autem.
 • Záchvaty často přicházejí velmi náhle, a to včetně těžkých bolestí, které dítě může pociťovat již za méně než 15 minut.
 • Některé specifické symptomy, které se v dětství projevují - jako je zvracení v cyklech (několikrát do roka několik hodin), otáčení hlavy na jednu stranu, epizody závratí, bolestivé stavy v krajině břišní (kolika) a další, mohou být předzvěstí migrény v pozdějším životě.

Příznaky migrény u dětí

Podobně jako dospělí mohou děti také při záchvatu zažívat:

 • citlivost na světlo a hluk,
 • závratě,
 • nedostatek energie,
 • poruchy vidění nebo jiné symptomy aury.

Příznaky migrény se liší od dítěte k dítěti a mohou být rozdílné i od jednoho záchvatu k druhému. Některé děti trpí jen občasným výskytem migrény, jiné mohou zažívat záchvaty každý týden, zase jiné mohou trpět bolestmi hlavy téměř každý den. Některé děti trpí na záchvaty každý den po dobu několika týdnů, ale u dalších se migréna neobjeví celé měsíce. Ostatní děti zažívají migrenózní bolesti v pravidelných měsíčních nebo týdenních cyklech.

Bolest hlavy se může u dětí zhoršit i při sebemenší fyzické aktivitě. Naopak spánek, a to dokonce i pouhých 15 minut, napomáhá úlevě od bolesti.

Aura

Asi 10 % dětí s migrénou zažívá tzv. auru. Jedná se o dočasné symptomy ve formě poruch zraku nebo řeči, pocitů brnění, závratí a necitlivosti nebo slabosti končetin. Zraková aura může zahrnovat rozmazané vidění, vnímání různých jevů ve zrakovém poli: jako například slepých míst, blikajících světel, tmavých nebo barevných skvrn, jisker, hvězd či klikatých čar. Uvedené příznaky většinou trvají až jednu hodinu. 

Aura obvykle vede k samotným bolestem hlavy, avšak k těm nemusí vůbec dojít. U dospělých se aura většinou vyskytuje před samotnou bolestí, ale u dětí může proběhnout současně s ní.

Kolik dětí trpí migrénou?

Přibližně 70 % školních dětí má bolesti hlavy alespoň jednou ročně. Jedno ze čtyř těchto dětí trpí opakujícími se bolestmi hlavy a asi 10 % školních dětí trpí migrénou. Migréna může postihnout chlapce i dívky. Asi polovina všech dětí svůj první záchvat zažije před 12. narozeninami. Poznámka: Tato data pocházejí z Velké Británie.

Rodiče se obvykle ptají, zda jejich dítě z této nemoci lidově řečeno "vyroste". Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Může se to stát. Jedna ze studií, které se věnovaly dětské migréně, ukázala, že bolesti hlavy se zlepšily u čtyř z deseti dětských pacientů a to v době, kdy dosáhli 22 let. Až jedna čtvrtina dětí s migrénou z této nemoci tedy skutečně  "vyrostla".

Výzkum naznačuje, že správné zvládání dětské migrény může účinně zabránit rozvoji migrény v pozdějším životě.

Spouštěče

Migréna může být nepředvídatelná. Zkušenosti ale mohou rodiče a jejich děti poučit, že určité situace a podněty mohou vyvolat záchvat; stále ovšem platí, že vliv jednotlivých spouštěčů je komplikovaný. Při jedné příležitosti se zdá, že známý spouštěč záchvat vyvolá, zatímco příště už takový účinek nemá. To naznačuje, že k vyvolání záchvatu může být nezbytná určitá kombinace různých faktorů.

Děti provádějí celou řadu aktivit v řadě různých prostředí a každý den jsou pod různými tlaky. Provedením určitých opatření může k záchvatům docházet méně často.

Mezi běžné spouštěče patří:

 • Spánek

U některých dětí se rozvine záchvat migrény, pokud je u nich narušen spánek. To může zahrnovat příliš mnoho spánku, stejně jako nedostatek. Stanovení pravidelné doby, kdy dítě vstává, a kdy chodí spát, může pomoci se záchvatu vyvarovat.

 • Dehydratace

Nedostatek hydratace je častým spouštěčem záchvatů, zejména u dětí, které bývají velmi aktivní. To může znamenat vyžádat si povolení od školy, aby dítě mohlo během výuky pravidelně pít, pokud to není v dané třídě běžné.

 • Potraviny

Mnoho lidí s migrénou se snaží vyhýbat určitým potravinám, mohou však dojít ke zjištění, že intenzitu a výskyt záchvatů pomocí toho ovlivní jen s omezenými úspěchy. Blížící se záchvat navíc může vyvolat touhu po určitém druhu jídla. Pokud dítě danou potravinu skutečně sní, bude obtížné rozhodnout, zda ataku vyvolala, nebo zda byla již ataka rozběhnutá. Pokud si vaše dítě myslí, že u něj určitá potravina záchvaty vyvolává, zkuste nejprve zjistit, zda tomu tak opravdu je, a to pomocí deníku spouštěčů.

 • Hladovění

Hladovění je pravděpodobně jedním z nejdůležitějších spouštěčů záchvatů. Vynechaná jídla - zejména snídaně nebo konzumace sladkostí místo vyváženého stravy - mohou přispět k rozvinutí záchvatu. Jíst malé a výživné dávky potravy v pravidelných intervalech může pomoci záchvaty více kontrolovat. Můžete požádat například asistenta pedagoga, pokud ve třídě nějaký je, aby dítěti podával svačinu mimo obvyklou dobu.

 • Stres

Děti se mohou cítit pod tlakem v mnoha různých situacích. Stres může vyvěrat ze vztahu s jinými dětmi, ze starostí o školní povinnosti nebo z rodinných problémů. Jeho řešení může být přitom poměrně obtížné. Vy ale můžete pomoci tím, že o těchto tlacích víte. Vašemu dítěti může totiž pomoci mluvit o tom, jak se cítí. Dále jej můžete naučit specifickým technikám, jak napětí a stres uvolnit (například autogenní trénink).

 • Cvičení

U některých dětí může náhlé nebo přílišné fyzické cvičení vyvolat záchvat migrény. Řešením však není se fyzickému pohybu vyhýbat, ale spíše nastavit systém pravidelného cvičení. Před zahájením cvičení se také ujistěte, že je vaše dítě dostatečně hydratováno.

 • Otázky životního prostředí

Ačkoliv je obtížné vyhnout se určitým spouštěčům, jako jsou jasné světlo a změny počasí, je také důležité, aby se děti těchto situací neobávaly. Samotné znepokojení z dané situace může totiž záchvat způsobit a je možné, že z určitých situací se stanou jakési "naučené spouštěče".

 • Počítačové obrazovky

Odlesky a blikání vycházející z počítačových nebo televizních obrazovek mohou také vyvolat záchvat migrény. Povzbuzujte proto vaše dítě k častým přestávkám při práci na počítači nebo při hraní her.

 • Zdraví

Mnoho dětí zjistí, že se záchvat objeví s větší pravděpodobností, pokud se necítí dobře z jiného důvodu - například při nachlazení, potížích s trávením nebo u dívek na začátku jejich cyklu. Riziko záchvatu v těchto situacích můžete dětem pomoci snížit eliminací jiných spouštěcích faktorů.

Jak migréna ovlivňuje každodenní život dítěte?

Migréna může mít obrovský dopad na život dítěte. Kromě fyzické bolesti a dalších nepříjemných pocitů v průběhu záchvatu mohou být některé příznaky migrény až děsivé, zejména když se objeví poprvé. Dítě může mít také pocit, že protože trpí migrénou, musí vynechat určité činnosti. Jiné děti se mohou určitým aktivitám přímo vyhýbat, protože mají ze záchvatu strach.

Mnoho dětí chybí kvůli záchvatům ve škole. Z toho se mohou cítit frustrované a také 'jiné'. Jejich vzdělání tím též může trpět, zejména pokud je pro ně obtížné dohnat zmeškané hodiny. To se samozřejmě může stát vážným problémem, když k záchvatům dochází často.

Některé děti zažívají tzv. "víkendovou migrénu", kdy se bolesti hlavy projeví uvolněním na konci týdne. Takové záchvaty mohou ovlivnit aktivity s rodinou a přáteli, takže se děti mohou cítit izolovány. Migréna tak může začít ovlivňovat jejich společenský život, což může mimo jiné vést k pocitu nízké sebeúcty.

Jak podpořit dítě s migrénou

Jak pomoci dítěti nebo mladému člověku vyrovnat se se záchvaty migrény? Například těmito způsoby:

Ujistěte se: Získejte nejprve tu správnou diagnózu od lékaře a také postup správné léčby vašeho dítěte.

Zaznamenávejte: Pomozte dítěti vést si deník bolestí hlavy. Pomozte mu identifikovat spouštěče a naučte se záchvaty předvídat. Je také užitečné uchovávat záznamy o tom, jak vaše dítě s migrénou zachází, abyste věděli, co dělat, když k záchvatu dojde. S tímto deníkem je také vhodné seznámit školu, do níž vaše dítě dochází. 

Pozorujte své dítě - Časem možná rozpoznáte určité varovné příznaky, které se mohou objevit 2 až 48 hodin před tím, než se bolest hlavy objeví. Dítě je tišší nebo citlivější než obvykle a dále se u něj objevuje:

 • únava a zívání;
 • bolest svalů;
 • bledá pleť;
 • zmatek;
 • chuť k jídlu.

Povzbuzujte: Vaše dítě se může cítit sebevědomější, pokud se záchvat pokusí zvládnout - třeba právě s vaší pomocí.

Podporujte: Vaše dítě může potřebovat zvláštní pozornost, aby například dohnalo zmeškanou školní práci. Pomozte dítěti obstarat kopie důležitých informací.

Pořiďte si osvětovou knížku: Migréna-help pro vás vydala knížku Můj Bolehlávek, která dětem pomůže migrénu pochopit a lépe se s ní vyrovnat.


Zdroj: The Migraine Trust

Poznámka: Tento článek obsahuje reklamní sdělení.