Světový den mozku: v roce 2019 je věnován bolestné pravdě o migréně

17.07.2019

22. července 2019 se koná 5. ročník Světového dne mozku (dále jen WBD). Ten se letos věnuje zvyšování povědomí o nejběžnějším onemocnění mozku na světě - migréně. Prostřednictvím této iniciativy se Světová federace pro neurologii (World Federation of Neurology, dále jen WFN) snaží ve spolupráci s více než 120 organizacemi po celém světě zastavit stigma a budovat o migréně povědomí. Migréna-help se k této iniciativě přidává.

"Je nezbytné, aby svět pochopil onu fyzickou bolest a také společenský dopad migrény," řekl prezident WFN profesor William Carroll. "Světová federace pro neurologii se chce postavit vedle onu více než miliardu lidí žijících s migrénou."

Přidejte se i vy ke Světovému dni mozku!

Migréna je více než jen bolest hlavy

Migréna je neurologické onemocnění, které se vyznačuje silnou bolestí hlavy, nevolností, zvracením, závratěmi, citlivostí na světlo, zvuk a dotek a poruchami paměti, pozornosti, řeči a dalších funkcí. K úlevě a zvýšení kvality života pacientů je nezbytná včasná diagnóza a přístup k účinné léčbě.

"Migréna postihuje jednoho ze sedmi lidí na světě a spolu s dalšími typy bolesti hlavy je jednou z hlavních příčin zdravotního postižení na celém světě," vysvětluje profesorka Tissa Wijeratne, předsedkyně WFN. "Nedostatek podpory výzkumu a vydávání publikací v oblasti migrény v zemích s nízkými až středními příjmy je alarmující. V těchto zemích žije téměř dvě třetiny světové populace. Avšak i v zemích s vysokými příjmy je třeba dalšího pokroku. "

I přes svůj všudypřítomný dopad je migréna stále podceňovaná, řádně nediagnostikovaná a nedostatečně léčená. Vzhledem k nedostatku vzdělání v oblasti léčby bolesti hlavy není neobvyklé, že poskytovatelé zdravotní péče nemají k dispozici nástroje a znalosti potřebné k diagnostice a účinné léčbě pacientů. V důsledku toho většina trpících nedostává potřebnou pomoc.

"Migréně je na výzkum věnováno méně finančních prostředků než všem ostatním nejtěžším nemocem na světě," řekl prof. Wolfgang Grisold, generální tajemník WFN. "Větší povědomí o migréně pomůže vědecké komunitě efektivněji obhajovat tuto obrovskou populaci pacientů v nouzi."

"Poskytnout pacientům vhodnou péči založenou na důkazech by dramaticky snížilo globální zátěž migrény," říká Wijeratne. "Je třeba zlepšit standardy péče, aby měli všichni přístup k bezpečné léčbě bez ohledu na finanční situaci, pohlaví, kulturu nebo lokalitu."

Bolestná pravda o migréně

Klíčem ke zlepšení péče o osoby s migrénou je šíření povědomí. Letošní Světový den mozku využívá sociální média k tomu, aby vyzvala lidi po celém světě, aby se podělili o svou "bolestnou pravdu o migréně".

V průběhu letních měsíců tedy také Migréna-help žádá pacienty, aby sdíleli "bolestnou pravdu o migréně" na sociálních médiích. Tím, že povzbuzujeme lidi, aby promluvili, doufáme, že pozvedneme hlas pacientů a zviditelníme tuto neviditelnou nemoc.

Pacienty, zdravotnické pracovníky, obhájce a pečovatelé také povzbuzujeme k tomu, aby se zúčastnili webových seminářů v rámci zářijového osvětového týdne a podělili se o další informace o migréně. Během seminářů nabídnou odborníci na migrénu důležité informace o této nemoci. Více informací již brzy.

Zdroj: World Federation of Neurology