Vliv migrény na plánování rodiny

18.09.2022

Možná vás překvapí, jak může migréna narušit plánování rodiny a narušit léčbu neplodnosti. Vztah mezi hormony a migrénou je přinejmenším komplikovaný. Ženy s migrénou obvykle zažívají změny ve frekvenci a závažnosti záchvatů v klíčových životních fázích, včetně plánování rodiny.

Zatímco migréna naštěstí neovlivňuje plodnost, může zkomplikovat plánování rodiny i léčbu neplodnosti. Kolísání hormonů, které přichází s menstruací, je běžným spouštěčem migrenózních záchvatů. Hormonální výkyvy jsou také běžným jevem při léčbě neplodnosti. Z tohoto důvodu se některé ženy vyhýbají léčbě neplodnosti ze strachu, že spustí příznaky migrény.

Jak migréna narušuje plánování rodiny a léčbu neplodnosti?

Vliv migrény na plánovaní rodičovství

Výzkumníci zjistili, že jedním z hlavních způsobů, jak může migréna ovlivnit rozhodování o plánování rodiny, je negativní dopad na vztahy. Existuje dostatek podpůrných údajů, které naznačují, že migréna má vliv na sociální vztahy. Poukazuje se na několik studií, které zkoumají specifický dopad migrény na vztahy, konkrétně to, jak může narušit intimitu a plánování rodiny.

Studie Chronická migréna: Epidemiologie a výsledky zkoumala dopad epizodické a chronické migrény na rodinný život. Přibližně 17 % respondentů uvedlo, že bolesti hlavy přispívají k problémům ve vztazích. Někteří respondenti uvedli, že se rozhodli nemít děti nebo mít méně dětí. V jiné studii 20 % žen uvedlo, že se vyhýbají těhotenství kvůli migréně.

Některé studie navíc zjistily, že některé léky na migrénu mohou poškodit plod. Při plánování rodičovství je třeba pozastavit užívání některých léků, což může vyžadovat opoždění v plánování těhotenství. To je jen jeden z důvodů, proč je důležité zahájit rozhovor se svým lékařem v rané fázi procesu plánování rodiny.

Jak může léčba neplodnosti ovlivnit migrénu

Některé způsoby léčby neplodnosti mohou migrénu ovlivnit. Například oplodnění in vitro (IVF) zahrnuje hormonální výkyvy. A to je známý spouštěč záchvatů migrény. U IVF dochází k aplikaci různých hormonů a dochází také k jejich kolísání.

Pokud zvažujete IVF nebo jinou léčbu neplodnosti, poraďte se se svým lékařem. Zeptejte se ho, jak může IVF ovlivnit jakoukoli vaši současnou léčbu migrény a zda budete muset provést změny ve svém léčebném plánu. Váš lékař vám pomůže porozumět tomu, jaké změny můžete očekávat, pokud vůbec nějaké, když začnete s IVF. Pak vám může pomoci rozhodnout se, zda je pro vás léčba neplodnosti vůbec vhodná.

Korelace mezi endokrinními poruchami a migrénou

Vědci také našli spojitost mezi migrénou a endokrinní dysfunkcí. Endokrinní systém vytváří hormony a uvolňuje je do tělesných orgánů a tkání. To znamená, že endokrinní porucha by mohla ovlivnit migrénu.

Jedna studie zjistila, že ženy s endometriózou měly vyšší pravděpodobnost migrény. Dánská studie zjistila, že ženy se syndromem polycystických ovarií (PCOS) mají 2,3krát vyšší pravděpodobnost migrény. Endokrinní poruchy navíc zvyšují pravděpodobnost neplodnosti.

Co mám říct svému lékaři?

Vztah mezi migrénou, plánováním rodiny a léčbou neplodnosti může být komplikovaný. Někdy je těžké poznat, kdy začít rozhovor se svým lékařem. Možná si dokonce nejste jisti, se kterým specialistou si promluvit jako prvním - měli byste si promluvit se svým specialistou na bolesti hlavy nebo se svým gynekologem?

Často je prvním krokem jednoduše říct svému lékaři, že byste si rádi promluvili.

Zahájení rozhovoru s lékařem

Váš lékař je tu, aby vám pomohl porozumět vašim možnostem, abyste mohli učinit to nejlepší rozhodnutí pro své zdraví a pohodu. Při otevírání rozhovoru je důležité být přímý, jako například: "Ráda bych podstoupila nějaký typ léčby neplodnosti. Chtěla jsem na to znát váš názor a také na to, jak budu schopná zvládat příznaky migrény nejen v průběhu plánování rodičovství, ale i těhotenství, porodu a po něm."

Pamatujte, že jste svým nejlepším obhájcem. Zasloužíte si péči, kterou potřebujete k léčbě migrény. Ujistěte se, že začněte konverzaci včas v procesu plánování rodiny a nebojte se požádat svého lékaře, aby vysvětlil všechno vysvětlil. 

Propojení vašich poskytovatelů zdravotní péče

Propojení vašeho specialisty na bolesti hlavy s vaším gynekologem je nejlepší způsob, jak dostat všechny na stejnou vlnu. Tímto způsobem budou oba lékaři informováni o vaší situaci. Mohou také spolupracovat na vytvoření nejlepšího léčebného plánu.

Závěr

Migréna zasahuje do všech životních událostí, včetně plánování rodiny a léčby neplodnosti. Pokud začínáte plánovat rodinu nebo uvažujete o léčbě neplodnosti, poraďte se nejprve se svým lékařem. Buďte otevření ohledně svých obav a otázek. Buďte upřímní o svých plánech a záměrech. Pamatujte, že existují zdroje, které vám mohou pomoci s migrénou, plánováním rodiny a léčbou neplodnosti - nebo dokonce se všemi třemi.

Zdroj: American Migraine Foundation