Všímavá meditace a migréna

15.11.2021

Ptáte se, proč meditovat? Přemýšlíte nad tím, jestli meditace může vaše záchvaty migrény ovlivnit a snížit jejich četnost? Takzvaná "všímavá meditace" neboli mindfulness je doplňková - a navíc téměř bezplatná - léčba, která vám může pomoci nejen s migrénou, ale i se zmírněním dalších příznaků a potíží.

Když přestane fungovat preventivní léčba migrény, hrozí pacientům riziko nadužívání léků. Ze statistik víme, že:

  • 50 % pacientů trpících migrénou reaguje na preventivní léčbu kladně
  • 10 % z nich s ní přestane kvůli nežádoucím účinkům
  • 50 % pacientů není se stávající léčbou spokojená

Seznamte se se všímavou meditací jako další možností léčby vaší migrény.

Co je to všímavá meditace?

Meditace je nacvičování soustředěné pozornosti. Nejde o "vyprázdnění" mysli, ale o její soustředění. Svoji pozornost věnujete pouze přítomnému okamžiku. Nic neposuzujete a jste teď a tady.

Kdy začít s meditací?

Základem je váš zájem o všímavou meditaci a trpělivost. Meditace není lék, který jednoduše užijete. Meditace vás stojí čas a snahu.

Jak meditace mění mozek?

Odborné studie ukázaly, že pravidelná meditace ovlivňuje určité lokality v mozku. Meditace pozitivně ovlivňuje zejména pozornost a soustředění, reguluje ale také emoce a vnímání bolesti a může pozitivně ovlivnit samotné fungování mozku. 

Posiluje také parasympatický nervový systém, který je aktivován v době odpočinku při regeneraci a tvorbě tělesných rezerv. Rovněž má vliv na metakognici, což je schopnost vnímání vlastních myšlenek. Po čase praktikování vědomé meditace je možné změnit funkci a strukturu mozku směrem k větší rovnováze a harmonii.

Bojujte se stresem meditací

Všímavá meditace vás naučí vnímat rozdíl mezi reakcí a odezvou. Pokud se něco stane, většinou automaticky reagujete. Díky praktikování všímavé meditace si vytvoříte prostor pro zamyšlení nad stresovou situací a přijdete na řešení, které vaši situaci a zkušenost zlepší. Stres je pro záchvat migrény spouštěčem číslo jedna; to potvrzuje přes 80 % lidí s migrénou.

Pokud potom díky všímavé meditaci prožijete daný zážitek jako méně stresující, bude to mít pozitivní dopad na četnost záchvatů vaší migrény. Záchvat migrény tak nemusí přijít jako reakce na okamžitý stres, jak se vám to možná stává nyní.

Všímavá meditace lidem s migrénou pomáhá

Existují studie provedené v mnoha zemích a my bychom rádi zmínili tři. Pilotní studie Národního institutu zdraví (National Institutes of Health) ukázala, že lidé, kteří se naučili meditovat, pocítili zlepšení průběhu záchvatů, ale také postoje k nim a migréně jako takové. Další studie z New Yorku prokázala, že pravidelná meditace měla vliv na snížení dopadu migrény na schopnost pacientů normálně fungovat v jejich každodenním životě.

V Itálii potom studovali dvě skupiny osob. Jednu s osobami s chronickou migrénou a s problémem s nadužíváním léků a druhou s lidmi, kteří končili léčbu z důvodu nežádoucích účinků. Obě skupiny zaznamenaly dramatické snížení četnosti a intenzity záchvatů migrény.

Vedlejší účinky všímavé meditace

Na začátku praktikování všímavé meditace můžete zaznamenat zvýšenou hladinu stresu. Tento stav pomine v okamžiku, kdy pravidelnou meditaci zakomponujete do svého každodenního života. 

Velmi vzácně může potom meditace vyvolat psychózu. Lékaři tento stav zaznamenali u pacientů s neléčenými psychiatrickými diagnózami. Pokud máte podezření, že trpíte nějakým psychickým onemocněním, konzultujte vhodnost praktikování všímavé meditace s vaším ošetřujícím lékařem.

Zdroj: Migraine Again, Rebecca Wells, MD, MPH