Zajímavé odkazy

MIGRÉNA KOMPAS společnosti Teva přináší pomoc, informace a řešení pacientům s migrénou.

Americká nadace pro migrénu (American Migraine Foundation) je nezisková organizace usilující o zvyšování povědomí o migréně a rozvoji výzkumu na poli tohoto onemocnění. 

Britský trust pro migrénu (The Migraine Trust) usiluje o rozvoj výzkumu na poli migrény s cílem snížit utrpení osob s migrénou i jejich blízkých.