Potíže s dostupností biologické léčby

Potýkáte se s potížemi s dostupností biologické léčby migrény? Nenechávejte si to pro sebe a napište nám svůj příběh. V anonymizované podobě potom Vaše svědectví zpracujeme v souhrnnou zprávu, jíž potom využijeme k vyjednávání s pojišťovnami. Příběhy zasílejte prostřednictvím formuláře níže nebo na emailovou adresu: migrena.help.zs@gmail.com s uvedením názvů konkrétních zdravotnických pracovišť a Vaší pojišťovny.


Těšíme se na Vaše podněty a nezapomeňte: na Vašich příbězích záleží!


Podělit se o svůj příběh

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení a e-mailu, a to pro účely vytvoření a udržování databáze příběhů týkající se dostupnosti biologické léčby. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.