Migréna-help nabízí videozáznam besedy O právech pacientů s migrénou!

Po zaplacení symbolického příspěvku vám zašlete link na video.

Příspěvek na pokrytí nákladů: dobrovolný                                  

Transparentní účet: 2800485965/2010, variabilní symbol: 2019

Na Ombudsmana pro zdraví se lidé nejčastěji obracejí, když:
- jsou nespokojeni s léčbou či chováním lékařů či jiných zdravotnických pracovníků (např. sester);
- si myslí, že mají právo na léčbu, kterou lékař odmítá;
- nemohou sehnat dostupného lékaře;
- když nedostanou invalidní důchod, byl jim snížen stupeň závislosti či mají problémy s průkazem osoby se zdravotním postižením;
- jsou nespokojeni s posudkem lékaře posudkové služby či na něj čekají dlouho,;
- jim zdravotní pojišťovna nechce uhradit léčbu (péči, léky);
- myslí si, že mají nárok na lázeňskou léčbu; ...

Více o spolku Kancelář ombudsmana pro zdraví zde.

Online registrace

Máte zájem o videozáznam, zaregistrujte se!

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Ke Zvonici 7, Praha 12 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, telefonního čísla a e-mailu, a to pro účely registrace na besedu Migréna-help, Spojené hlavy z.s.. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.