Představení Centra bolesti hlavy

Vřele vás zveme na webinář s MUDr. Monikou Záhumenskou, která představí Centrum pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy ve Zlíně. Centrum poskytuje specializovanou péči osobám s migrénou, které nereagují na běžnou léčbu. Péče v Centru je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Webinář je určen všem lidem bez ohledu na místo bydliště.

Program webináře:

  • Co je to Centrum pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy?
  • Jaké jsou podmínky pro přijetí do Centra?
  • Jak vám může Centrum pomoci?
  • Zkušenost konkrétní pacientky
  • Prostor pro dotazy

Termín: 21. června 2021 (pondělí), 18:00 - 18:45

Místo konání: Online. Odkaz bude zaslán registrovaným účastníkům na email v den konání akce.

Přednášející: MUDr. Monika Záhumenská

O přednášející: MUDr. Monika Záhumenská se specializuje na léčbu bolesti hlavy a působí v Centru pro bolesti hlavy ve Zlíně

Registrace: Prostřednictvím formuláře dole na této stránce.

Technická podpora: Jak na webinář krok za krokem, se dozvíte zde.  

Účastnický poplatek: Poplatek je dobrovolný a lze jej uhradit až po skončení webináře na účet 2401782540/2010, variabilní symbol: 62021. Zaplatit lze i prostřednictvím widgetu Darujme.cz (doporučeno).


Registrovat se na webinář

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, e-mailu, a telefonního čísla, a to pro účely vytvoření a udržování databáze účastníků webinářů Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Akce je podpořena grantem Ministerstva zdravotnictví České republiky.