Vánoční relaxace zaměřená na tělo

Připadáte si před Vánoci vystresovaní, uhonění nebo se prostě rádi na chvíli zastavíte a propojíte se se svým tělem? Tak se pojďme společně podívat na to, jak tento čas prožíváme a jak ho neseme v těle. Pojďme se  ponořit na chvíli do vnitřního světa, do klidu, kde se prolíná naše minulost a budoucnost v okamžiku tady  a teď, ve kterém se můžeme bezpečně ukotvit. To vše s oblíbenou terapeutkou Kateřinou Erlebachovou na posledním letošním webináři Migréna-help.

Termín: 17. prosince 2021, 18:00 - 18:45 (pátek)

Registrace: Prostřednictvím formuláře dole na této stránce.   

Přednášející: Kateřina Erlebachová   

Místo konání: Online. Odkaz bude zaslán registrovaným účastníkům na email v den konání akce.  

O přednášející: Kateřina Erlebachová je psychoterapeutka, body-terapeutka a lektorka.

Účastnický poplatek: Poplatek je dobrovolný a lze jej uhradit až po skončení webináře na účet 2401782540/2010, variabilní symbol: 122021. Zaplatit lze i prostřednictvím widgetu Darujme.cz (doporučeno).   

Technická podpora: Jak na webinář krok za krokem, se dozvíte zde.     


Registrovat se na webinář

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, e-mailu, a telefonního čísla, a to pro účely vytvoření a udržování databáze účastníků webinářů Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Akce je podpořena grantem Ministerstva zdravotnictví České republiky.