Sebepéče - vztah ke svému tělu

Vřele vás zveme na webinář na téma "Sebepéče - vztah ke svému tělu", v němž se naučíte se svým tělem lépe pracovat, a díky tomu získáte užitečné dovednosti pro zvládání vaší migrény. 

Ve webináři se bude prolínat teorie s praktickými cvičeními a povede jej zkušená bodyterapeutka Kateřina Erlebachová. 

Program webináře:

  • Co je vlastně zdraví?
  • Jak naslouchat svému tělu?
  • Jak zacházet s bolestí?

O lektorce: Kateřina Erlebachová je bodyterapeutka a specialistka na práci s tělem. Působí mimo jiné na Psychosomatické klinice v Praze na Břevnově a vede také svou vlastní praxi. Zabývá se osobnostním rozvojem, metodou mindfulness, masážemi a psychosomatickým poradenstvím. Zde je její přednáška na téma "Přínos bodyterapie v léčbě migrény", která proběhla v rámci 1. pacientské konference o migréně.  

Termín: 24. dubna 2020 (sobota), 17:00 - 19:30

Registrace: Prostřednictvím formuláře dole na této stránce, a to do 15 hodin 24. dubna. Pozor: registrace je platná až po uhrazení účastnického poplatku. 

Místo konání: Online. Odkaz bude zaslán registrovaným účastníkům na email v den konání akce. 

Účastnický poplatek: Minimální poplatek je stanoven na 100 Kč/osoba. Reálné náklady na akci jsou však vyšší a jsou hrazeny z grantu. Zvažte, prosím, navýšení vstupného na podporu dalších aktivit Migréna-help, a to na základě vašich finančních možností. Poplatek uhraďte na účet 2401782540/2010, variabilní symbol: 22021 a do poznámky uveďte své jméno. Zaplatit lze i prostřednictvím widgetu Darujme.cz (doporučeno). 

Kateřina Erlebachová
Kateřina Erlebachová

Technická podpora: Návod krok za krokem jak technicky na webinář, najdete zde.

Akce je podpořena grantem Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

Registrovat se na webinář

Registrace bude platná až po uhrazení účastnického poplatku na účet 2401782540/2010, variabilní symbol: 22021. Zaplatit lze i prostřednictvím widgetu Darujme.cz

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, e-mailu, a telefonního čísla, a to pro účely vytvoření a udržování databáze účastníků webinářů Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.