Relaxační hypnóza, podpůrné skupiny, Tension Releasing Exercise, techniky práce s bolestí

Relaxační hypnóza

S čím pomůže? Relaxační hypnóza je primárně zaměřena na hluboké uvolnění celého těla i mysli a na skutečně efektivní odpočinek. V relaxovaném stavu je člověk otevřenější léčivému působení na nežádoucí vzorce myšlení, chování a prožívání. Proto se využívá k pozitivnímu ovlivnění celého spektra psychických i tělesných potíží.

Doba trvání: 60 nebo 90 minut

Pro koho: pro všechny zaregistrované členy (postup přihlášení najdete úplně dole na této stránce)

Cena pro členy Migréna-help: 60 min. 1090 Kč (s příspěvkem pojišťoven od 590 Kč) nebo 90 min. 1 490 Kč (s příspěvkem pojišťoven od 990 Kč).

Kontakt: Harmonia psychoterapie, Opletalova 25, Praha 1, 606 616 537, p.vacha@harmonia-psychoterapie.cz

Podpůrná skupina pro osoby s migrénou

S čím pomůže? Se strachy a úzkostí, s výkyvy nálad, vztahovými problémy, problematickým vztahem k sobě samému, uzavřeností a sociální izolací, s potížemi v zaměstnání či se studiem, se sebedestruktivními způsoby chování, obtížnými životními událostmi, se zvládáním stresových situací a problémů související s migrénou.

Edukační část: nácviky relaxace, autohypnóza, imaginativní techniky, vizualizace, asertivita a techniky sebeprosazení.

Co můžete očekávat? Bezpečný prostor, kde můžete sdílet svoje myšlenky, pocity a potřeby. Místo, kde lze nalézt podporu a porozumění od ostatních členů skupiny. Prostor pro vyjádření svého názoru a možnost podělit se o svůj životní příběh a naučit se lépe rozpoznávat a zvládat svoje pocity.

Jak velká bude skupina? Do 12 klientů.

Doba trvání: 4x 90 minut

Pro koho: pro všechny zaregistrované členy (postup přihlášení najdete úplně dole na této stránce)

Cena pro členy Migréna-help: 1 450 Kč/4x sezení 90 min (možno čerpat příspěvky pojišťoven).

Kontakt: Harmonia psychoterapie, Opletalova 25, Praha 1, 606 616 537, p.vacha@harmonia-psychoterapie.cz

Podpůrná skupina pro blízké osobám s migrénou

S čím pomůže? S těžkostmi v soužití s nemocným, s emočním a fyzickým vyčerpáním spojeným s péčí o blízkou osobu, se stavy vyhoření, strachu a úzkosti, s výkyvy nálad, se vztahovými problémy, pocity viny, pocity upozadění a nedostatku seberealizace, se zvládáním stresových situací a obtížných životních událostí.

Edukační část: migréna v souvislostech, migréna - možnosti péče a pomoci, nácviky relaxace, autohypnóza, imaginativní techniky a vizualizace.

Co můžete očekávat? Bezpečný prostor, kde můžete sdílet svoje starosti, pocity a potřeby. Místo, kde lze nalézt podporu a porozumění od ostatních členů skupiny. Prostor pro vyjádření svého názoru a možnost podělit se o svůj životní příběh a naučit se lépe rozpoznávat a zvládat svoje pocity.

Jak velká bude skupina? Do 12 klientů. 

Doba trvání: 4x 90 minut

Pro koho: pro všechny zaregistrované členy (postup přihlášení najdete úplně dole na této stránce)

Cena pro členy Migréna-help: 1 600 Kč/4x sezení 90 min (možno čerpat příspěvky pojišťoven).

Kontakt: Harmonia psychoterapie, Opletalova 25, Praha 1, 606 616 537, p.vacha@harmonia-psychoterapie.cz

TRE: Tension Releasing Exercise

S čím pomůže? TRE je inovativní série cvičení, které pomáhá tělu uvolnit hluboké svalové vzorce stresu a napětí. Vzniklo na základě poznatků z fyziologie stresu a přidružených vědních oborů. V protažených svalech aktivujeme přirozené léčivé chvění, které zklidňuje nervovou soustavu a opakováním vede ke stavu rovnováhy a zdraví v těle i psychice. Uplatní se všude tam, kde hraje důležitou roli stres – např. poruchy trávení, bolesti zad, tréma, výkyvy nálad, poruchy spánku i migréna. 

Co můžete očekávat? Cílem skupin je naučit se metodu a přenést ji do svého každodenního života. V Čechách je v tuto chvíli pět certifikovaných lektorů. O metodě vyšla v češtině kniha doktora Davida Berceliho. 

Doba trvání: 5 setkání po 2 hodinách (krátká teorie a dlouhá praxe)

Jak velká bude skupina? 3-5 osob

Pro koho: pro všechny zaregistrované členy (postup přihlášení najdete úplně dole na této stránce) 

Cena: 1 200 Kč/2 hodiny (s příspěvkem pojišťoven od 200 Kč)

Kontakt: Mgr. Helena Hejnicová, Podbabská 6, Praha 6, helena.hejnicova@seznam.cz, tel: 608 952 110

Techniky práce s bolestí

S čím pomohou? Během krátkých sezení klient hledá a trénuje způsoby, jak proměnit či upravit bolest. 

Doba trvání: 20 minut/sezení

Cena: 500 Kč (s příspěvkem pojišťoven zdarma)

Pro koho: pro všechny zaregistrované členy (postup přihlášení najdete úplně dole na této stránce)

Kontakt: online nebo osobně v Institutu krátké terapie, Náměstí republiky 28, Plzeň, institutkratketerapie@gmail.com, 603 164 045

Jak se přihlásit?

    • Zaregistrujte se jako člen/ka Migréna-help. Registrační formulář najdete zde. Členský poplatek je dobrovolný a členstvím se k ničemu nezavazujete.
    • Vyberte si terapeuta a kontaktujte jej.
    • Při komunikaci uveďte heslo "Migréna-help" - díky tomu budete moci čerpat psychoterapii za výhodnějších podmínek, které jsou uvedené na této stránce.
    • Zároveň si lze u pojišťovny zařídit příspěvek na psychosociální podporu (např. u VZP činí tato podpora 5 000 Kč na 10 sezení, U ZPMV 4 000 Kč na 10 sezení, u ČPZP 2 500 Kč na 5 sezení). Poznámka: Příspěvek od pojišťovny je proplacen zpětně. Zde najdete odkazy na postup u jednotlivých pojišťoven.

    Důležité: Platba probíhá mezi klientem a terapeutem, organizace Migréna-help terapii pouze zprostředkovává a nečerpá z této aktivity žádné výhody, ani finanční prostředky.