Jak na setkání technicky?

  • Nainstalujte si program Zoom (stiskněte "Download"), na němž bude webinář probíhat.
  • V den konání akce najdete ve vaší emailové schránce odkaz na webinář.
  • Připojte se s dostatečným předstihem, tedy nejpozději v 18:45, abyste měli čas řešit případné technické potíže. Pro řešení technických potíží můžete využít telefonickou linku pomoci: +420 777 751 377.
  • Po celou dobu setkání mějte vypnutý mikrofon, pokud zrovna nebudete chtít hovořit, kameru můžete mít naopak zapnutou.
  • Vpravo nahoře na liště Zoomu nastavte "Speaker view", nikoliv "Gallery view", ať dobře vidíte přednášející.
  • Otázky vpisujte do chatu a/nebo využijte možnost klást otázky nahlas v závěru setkání. 
  • Ze setkání můžete odcházet a zase se vracet.

Máte dotaz?

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, e-mailu, a telefonního čísla, a to pro účely vytvoření a udržování databáze účastníků online setkání Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.