Světový den mozku: 

Bolestná pravda o migréně

Sdílejte tato prohlášení Světové federace pro neurologii a přispějte tak k šíření osvěty o migréně i vy! Loga jsou k dispozici i na Facebooku.