Záznam 1. pacientské konference o migréně

Nestihli jste 1. pacientskou konferenci o migréně, kterou 75 % účastníků hodnotilo na jedničku? Nevadí, připravili jsme pro vás sestříhaný záznam: 

  1. Zahájení konference, Mgr. Rýza Blažejovská, DiS., předsedkyně Migréna-help (7:27)
  2. Nejnovější možnosti léčby migrény, MUDr. Eva Medová, specialistka na migrénu (27:56)
  3. Já a moje migréna, MgA. Ester Janečková, moderátorka (24:12)
  4. Lidé s migrénou jsou hrdinové, Elena Ruiz de la Torre, ředitelka Evropské aliance pro migrénu (29:56)
  5. Mobilní aplikace pro práci s migrénou, Ing. Jitka Hrabánková, vývojářka (10:51)
  6. Přínos bodyterapie v léčbě migrény, Kateřina Erlebachová, bodyterapeutka a masérka (30:48)
  7. Zakončení konference, Mgr. Rýza Blažejovská, DiS., předsedkyně Migréna-help (8:05)
  8. Na konferenci měli účastníci také možnost psychoterapeutických konzultací. Máte-li zájem, zaregistrujte se.

Jitka:

"Děkuji mockrát za to, co děláte pro osvětu a pro nás lidi s migrénou. Včerejší konference byla úžasná. Děkuji za její zorganizování. Hned jsem si zařídila členství. Všechny příspěvky byly velmi zajímavé. Z každého jsem si něco odnesla."


Máte dotaz?

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, e-mailu, a telefonního čísla, a to pro účely vytvoření a udržování databáze účastníků pacientské konference o migréně Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.